Copie și original, jocul asemănărilor. O lectură vizuală a romanului Bruges-la-Morte de Georges Rodenbach

Abstract: (Copy vs. original, the interplay of resemblance. A visual study on the novel Bruges-la-Morte by Georges Rodenbach) The novel Bruges-la-Morte (1892) by the Symbolist poet and prose writer Georges Rodenbach was said to be a big revelation, through a literary text, of a second Venice, the Belgian town Bruges, where the action is placed and whose role in the novel is symbolic and essential. A close analysis in this paper will pursue the relation between the original and the copy through a few points derived mainly from a theoretical bibliography of visual studies. I will analyze the evolution of the plot and the love triangles of the lovers-protagonists with the dead wife and the City respectively, in order to reflect on the status of the copies in relation to original artifacts in art, and on how external factors like time, history, milieu, resemblance, or significant details operate in changing this relation, all through the lens of a Symbolist love story. 

Keywords: Bruges, literature of the cities, original vs. copy, resemblance, detail, medieval art, symbolism.

Rezumat: I se atribuie romanului Bruges-la-Morte (1892) al poetului și prozatorului simbolist Georges Rodenbach o revelație la scară amplă, prin literatură, a unei a doua Veneții, orașul belgian Bruges, în care are loc acțiunea și căruia i se acordă totodată un rol simbolic fundamental în cadrul acesteia. Analiza din această lucrare va urma câteva repere de studii vizuale, axându-se pe relația original–copie în raport cu o bibliografie preponderent teoretică. Voi urma îndeaproape evoluția subiectului și triunghiurile amoroase ce se constituie între cei doi îndrăgostiți protagoniști și soția moartă, respectiv Orașul, reflectând în primul rând asupra statutului copiei în raport cu originalul și a impactului unor factori exteriori (timp, istorie, cadru, asemănare, detaliu) în modificarea acestui raport. 

Cuvinte-cheie: Bruges, literatura orașelor, original vs. copie, asemănare, detaliu, artă medievală, simbolism.

Sectiune
Arte
Pagina
253
DOI
10.35923/QR.10.03.22