Contrariile iniţiatului

Abstract: Unlike the definition that we find in the dictionary, on the term contrary - the name given to the definition that means sides, characteristics or trends of objects and processes opposite each other, so that mutually exclusive - this paper attempts to show that the ancient Roman hero, Aeneas is the matrix that coexists opposite: human, respectively the hero (duty to the community), these meaning foundations of its inner construction, not really a total upheaval of the individual. From the very beginning, Aeneas has the characteristics of a hero, because it is his destiny, determined by Fatum, and even if some gods are hostile, HE IS THE FOUNDER OF THE CITADEL.

Keywords: opposites, adept, Aeneas, Fatum, heroic, human.

Rezumat: Contrar definiţiei pe care o regăsim în DEX, referitoare la termenul contrarii – denumire dată noţiunii care desemnează laturi, însuşiri sau tendinţe ale obiectelor şi proceselor opuse unele altora, astfel încât se exclud reciproc – lucrarea de faţă încearcă să demonstreze că eroul antic latin, Aeneas reprezintă matricea în care coexistă CONTRARIILE: umanul, respectiv eroul (datoria faţă de comunitate), aceste elemente însemnând fundamente ale construcţiei sale interioare, fără a însuma de fapt o bulversare a individului. Aeneas are încă de la început caracteristicile unui erou, deoarece acesta este destinul său, stabilit de Fatum, şi chiar dacă unii zei îi sunt potrivnici, EL ESTE ÎNTEMEIETORUL DE CETATE.

Cuvinte-cheie: contrarii, iniţiat, Aeneas, Fatum, eroic, uman.

Sectiune
Limba şi literatura latină
Pagina
289