Consideraţii privind specificitatea terminologiei pedagogice (1886-1918)

Abstract: (Accounts on the Specificity of Pedagogical Terminology) Our paper proposes to highlight, from the perspective of “external” terminology, the specificity of pedagogy’s specialized vocabulary, based on the analyses of linguistic means of expression for specialized terms. Having a descriptive character, the research presents, on a syntagmatic axe, some pedagogical terms excerpted from Romanian media publication that appeared in Banat in the period 1886-1918.

Keywords: Banat’s cultural space, pedagogical terminology, period 1886-1918, Romanian media publication, syntagmatic relations.

Rezumat: Lucrarea noastră îşi propune să evidenţieze, din perspectiva terminologiei „externe”, specificitatea vocabularului specializat al pedagogiei pe baza analizei unor mijloace de exprimare lingvistică a termenilor de specialitate. Având un caracter descriptiv, cercetarea prezintă pe axa sintagmatică unii termeni pedagogici excerptaţi din textele publicistice româneşti apărute în Banat, în perioada 1886-1918.

Cuvinte cheie: analiză sintagmatică, Banat, perioada 1886-1918, publicistică românească, terminologie pedagogică.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
226