Concertul pentru orchestră de coarde în creația românească – coordonate stilistice

Abstract: (The Concerto for string orchestra in Romanian creation – stylistic coordinates) The concerto for string orchestra was approached by Romanian composers in the mid 20th century, using various methods, which have highlighted the immense potential a string ensamble can encompass. Multiple phases can be distinguished in the genre’s stylistic evolution, 1950-1960 (Sigismund Toduță, Paul Constantinescu, Ion Dumitrescu, Tudor Ciortea), 1960-1980 (Wilhelm Georg Berger, Adalbert Winkler, Remus Georgescu, Mircea Chiriac, Șigismund Toduță, Vasile Herman), 1980-2000 (Vasile Timiș, Viorel Munteanu, Liana Alexandra, Ulpiu Vlad). Frequently resorting to the structure of the Baroque style, some composers managed to create musical speeches of great virtuosity and expressivity, similar to those of a lead singer, using all the elements of the musical language: melody, rhythm, dynamics, agogic, timbre.

Keywords: Concert, string orchestra, romanian composers, style, neoclassicism.

Rezumat: Concertul pentru orchestră de coarde a fost abordat de către compozitorii români la mijlocul secolului XX, în diferite modalități, care au scos în evidență imensele valențe de care poate dispune un ansamblu instrumental. În evoluția stilistică a genului se disting mai multe etape: 1950-1960 (Sigismund Toduță, Paul Constantinescu, Ion Dumitrescu, Tudor Ciortea); 1960-1980 (Wilhelm Georg Berger, Adalbert Winkler, Remus Georgescu, Mircea Chiriac, Sigismund Toduță, Vasile Herman) ; 1980-2000 (Vasile Timiș, Viorel Munteanu, Liana Alexandra, Ulpiu Vlad). Recurgând frecvent la structura genului baroc, unii compozitori au reușit să realizeze discursuri sonore de mare virtuozitate și expresivitate, comparabile cu cele demonstrate de un solist, utilizând toate elementele limbajului muzical: melodice, ritmice, dinamice, agogice, timbrale.

Cuvinte-cheie: concert, orchestră de coarde, compozitori români, stil, neoclassicism.

Sectiune
Muzică și teatru
Pagina
162
DOI
10.35923/QR.10.03.13