Comunicarea în mediul online: Web TV, un nou tip de media

Abstract: (Online Communication: Web TV, a New Type of Media) From the first experience of transmitting television pictures, in 1926, by John Baird, things have evolved exponentially in the television industry. It began with the American Zworykin, who in 1929 designed the first electronic television, a prerequisite for today's TV stations. The digital age and the internet are changing television industry. There are new players in the market and consumers can choose from many new TV experiences. Interactivity and socialization are two of the basic terms of modern television (digital and online). The expression Web TV first appeared in 1997 in Canada, in Quebec Micro newspaper, but it did not have the same meaning we ascribe it today. At that time, it meant, rather, the attempt to connect the classic television to the internet. Web TV is, today, a website that produces video exclusively for the Internet. Many images on demand, programs or videos that merge television and the Internet, available on all screens, from home cinema to mobile phone, will send classic television in the background.This work aims to draw attention to the evolution of online television in general, and on its involvement in changing people's behaviour in society. Journalistic practices and the way they change on the internet are another analysis.

Keywords: Web TV, communication, web documentary, new media, internet.

Rezumat: De la prima experienţă de transmitere a imaginilor de televiziune, în 1926, de către scoţianul John Baird, lucrurile au evoluat exponenţial în industria de televiziune. Totul a început în mod serios cu americanul Zworykin, care, în 1929, a conceput prima televiziune electronică, o premisă a posturilor TV de astăzi. Era digitală şi internetul schimbă industria televiziunii. Au apărut noi jucători pe piaţă şi consumatorii pot alege dintr-o mulţime de noi experienţe TV. Interactivitatea şi socializarea sunt doi dintre termenii de bază ai televiziunii moderne (digitală şi online). Expresia Web TV a apărut pentru prima dată în 1997, în Canada, în ziarul Quebec Micro, dar încă nu avea acelaşi sens pe care il atribuim azi. La acea dată, se inţelegea, mai degrabă, încercarea de a conecta televiziunea clasică la internet.Web TV înseamnă, azi, un site care produce material video exclusiv pentru internet. O mulţime de imagini la cerere, emisiuni sau videoclipuri care unifică televiziunea şi Internetul, disponibile pe toate tipurile de ecrane, de la home cinema la telefonul mobil, vor trimite, în curând, televiziunea clasică, în plan secund. Lucrarea mea îşi propune să atragă atenţia asupra evoluţiei televiziunii online, în general, şi asupra implicării ei în schimbarea comportamentului oamenilor în societate. Practicile jurnalistice şi maniera în care ele se schimbă pe internet sunt un alt punct de analiză.

Cuvinte-cheie: Web TV, comunicare, web documentar, noile media, internet.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
231