Competența informațională în didactica limbilor-culturi

Abstract: (The informational skill in the didactics of languages-cultures) The study defines the concept of informational competence, within the framework of action-based approaches and project pedagogy in the teaching of culture-languages. After a diachronic presentation of the main methodological trends in foreign language teaching, the study illustrates the adequacy of the action-based approach and, implicitly, of project pedagogy, to the learners' needs in today's society. The definition of the concepts is followed by the presentation of an action-based teaching approach that implements the development of informational competence. The didactic approach proposes to students to do a project by passing through the documentation stage. Documentation involves several steps: choosing the relevant theme for the project, selecting the documentation sources, consulting the documents, writing down essential and relevant ideas for the project, mediating the information read/heard and interacting with learners who have consulted other documentary sources. The description of the teaching approach is followed by a comparative analysis, in which the principles of the communicative vision are examined in contrast with the principles of the action-based vision, in order to highlight the interdependence between the concepts: informational competence, action-based approach and project pedagogy.

Keywords: informational competence, communicative approach, action-based approach, project pedagogy, teaching of culture-languages, Romanian as a foreign language.

Rezumat: Studiul definește conceptul de competență informațională, în relație cu abordarea acțională și cu pedagogia proiectului, în didactica limbilor-culturi. După prezentarea diacronică a principalelor curente metodologice în didactica limbilor străine, studiul ilustrează adecvarea abordării acționale și implicit a pedagogiei proiectului, la nevoile cursanților din societatea actuală. Definirea conceptelor este urmată de prezentarea unui demers didactic de tip acțional care implementează dezvoltarea competenței informaționale. Demersul didactic le propune cursanților realizarea unui proiect, trecând prin etapa de documentare. Documentarea implică mai multe etape: alegerea temei relevante pentru realizarea proiectului, selectarea surselor de documentare, consultarea documentelor, notarea ideilor esențiale și relevante pentru realizarea proiectului, medierea informațiilor citite/ascultate și interacțiunea cu cursanți care au consultat alte surse documentare. Descrierea demersului didactic este urmată de o analiză comparativă, în care se pun în opoziție principii ale viziunii comunicative cu principii ale viziunii acționale, cu scopul de a evidenția interdependența dintre conceptele: competență informațională, abordare acțională și pedagogia proiectului.

Cuvinte-cheie: competența informațională, abordarea comunicativă, abordare acțională, pedagogia proiectului, didactica limbilor-culturi, româna ca limbă străină.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
340
DOI
10.35923/QR.10.01.24