Cloilios, un episod de autocenzură la Titus Livius

Abstract: (Cloilios, an episode of self-cenzorship in Titus Livius) The confusion that the canonical Roman historian Titus Livius makes between the Bastarn military leader Clondicus and the Getic leader Cloilios, when recounting the events in the context of the battle of Pydna in 168 BC, cannot be completely explained as a mistake. The historical climate of the rise of Emperor Augustus and the possible implications of recording the correct information lead to the assumption of an act of self-censorship. My work seeks to prove this theory.

Keywords: Titus Livius, Cloilios, Clondicus, self-cenzorship, Augustan epoch.

Rezumat: Confuzia pe care istoricul roman canonic Titus Livius o face între liderul militar bastarn Clondicus și cel get Cloilios, atunci când relatează evenimentele din contextul bătăliei de la Pydna din anul 168 î.Hr., nu poate fi complet explicată drept greșeală. Climatul istoric al ascensiunii împăratului Augustus și posibilele implicații ale consemnării informației corecte conduc spre supoziția unui act de autocenzură. Lucrarea mea urmărește să demonstreze această teorie.

Cuvinte-cheie: Titus Livius, Cloilios, Clondicus, autocenzură, epoca augustană.

Sectiune
Istorie și studii culturale
Pagina
86
DOI
10.35923/QR.09.03.08