Clara Schumann – o personalitate umbrită de cutumele vremii

Abstract: (Clara Schumann – a personality overshadowed by the customs of the time) Clara Josephine Schumann (born Wieck) a distinct personality of the 19th century, was one of the most brilliant pianists of the time. The wife of one of the most famous composers and pianists of the time, Robert Schumann, her name has always been associated with it. In the eyes of society, she primarily played the role of wife and mother, and her qualities as a musician were less relevant However, Clara was a prolific composer, a renowned teacher, a valuable music critic and impresario. This remarkable talent of her was overshadowed by the simple 'guilt' of being born a woman. Music, the piano in this case will be the landmark of the education, this being due exclusively to Mr. Friedrich Wiek, Clara's father, the only piano teacher she ever had. Mr. Wieck was one of the most renowned pedagogues in Europe, which is also the reason why he put high hopes in his talent and skill as a pedagogue. Clara's piano debut took place in Leipzig, Gewandhaus, on October 20, 1828, at the age of nine. Later, during adulthood, Clara's piano playing was both dramatic and poetic. Her touch was fine but also full, intense. She played with deep feeling but also with a lot of discernment and a critical sense: "Distinctly", Liszt exclaimed, listening to her! Clara Schumann's compositional activity is a rich one for the piano repertoire and for the vocal one. After Hildegard von Bingen, Clara Schumann managed to establish herself as the only female composer of international renown. There were other contemporary female musical personalities such as Fanny Mendelssohn and Pauline Viardot who still failed to establish themselves internationally, having only a national recognition. The first national homage to the personality of Clara Schumann from the German state was the fact that she printed her face on the 100 DM banknote in 1996. Also as a sign of recognition and homage, the British pianist Lucy Perham was the first performer of the integral piano works. Clara Schumann's personality, talent and brilliance are now beginning to surface and regain their well-deserved status.

Keywords: woman, pianist, composer, teacher, fame.

Rezumat: Clara Josephine Schumann (născută Wieck), personalitate distinctă a sec. al XIX-lea, a fost una dintre cele mai strălucite pianiste ale vremii. Soţie a unuia dintre cei mai renumiţi compozitori şi pianişti ai vremii, Robert Schumann, numele ei a fost mereu strâns legat de acesta. Ea îndeplinea în ochii societăţii în primul rând rolul de soţie şi de mamă, iar calităţile sale de muzician au fost mai puţin relevante. Cu toate acestea, Clara a fost o compozitoare prolifică, o profesoară de renume, un critic şi impresar muzical de valoare.  Acest remarcabil talent al său a fost umbrit de simpla ‘vină’ de a se fi născut femeie. Muzica, pianul în speţă va fi piatra de temelie a educaţiei sale, aceasta datorându-se exclusiv domnului Friedrich Wieck, tatăl Clarei, singurul profesor de pian pe care aceasta l-a avut vreodată. Dl.Wieck a fost unul din pedagogii de renume european, acesta fiind şi motivul pentru care şi-a pus mari speranţe în talentul şi priceperea sa ca pedagog. Debutul pianistic al Clarei a avut loc la Leipzig, Gewandhaus, la 20 octombrie 1828, la vârsta de 9 ani. Mai târziu, în perioada maturităţii, cântatul la pian al Clarei era deopotrivă dramatic dar şi poetic. Tuşeul ei era fin dar şi plin, intens. Cânta cu mult suflet dar şi cu mult discernământ şi simţ critic: „Distintissimo”, a exclamat Liszt, ascultând-o! Activitatea componistică a Clarei Schumann este una bogată pentru repertoriul pianistic în speţă iar apoi pentru cel vocal. După Hildegard von Bingen, Clara Schumann a reuşit să se impună ca singura femeie compozitor de renume internațional. Au mai existat şi alte personalităţi muzicale feminine contemporane precum Fanny Mendelssohn si Pauline Viardot care nu au reuşit totuşi să se impună în plan internaţional, având doar o recunoaştere naţională. Prima omagiere la nivel naţional al personalităţii Clarei Schumann din partea statului german, a fost faptul că a imprimat pe bancnota de 100 DM chipul ei, în anul 1996. Tot în semn de recunoaştere şi omagiere, pianista britanică Lucy Perham a fost prima interpretă a integralei lucrărilor pentru pian. În prezent personalitatea, talentul şi strălucirea Clarei Schumann încep să iasă la suprafaţă şi să îşi recâştige statutul binemeritat.

Cuvinte-cheie: femeie, pianistă, compozitoare, profesoară, renume.

Sectiune
Muzică și teatru
Pagina
333
DOI
10.35923/QR.09.03.28