Categoriile funcţional-discursive ale antonimiei

Abstract: (Functional Categories of Antonymy in Romanian) In Romanian linguistics are studies related to the dynamics of antonymic contexts (Bucă 1976; Sârbu 1977; Vrănceanu-Forăscu 1984, 2005; Bârlea 1999; Barbu Mititelu 2010, etc.). However, according to recent directions in linguistics, further investigations are required on discourse functions of antonymy. The purpose of the present study is to identify the functional categories of antonymy in Romanian, by applying the findings of the English lexicologists Jones et al. (Jones 2002, Murphy et. al. 2009). S. Jones (2002, 2007) identified several categories. There are two major types – Ancillary antonymy and Coordinated antonymy, involving the use of canonical antonyms in discourse, characterizing the functional relations between members of this pairs. Using Romanian corpora of 2074 sentences from Dictionary of antonymy (Bucă 2007), we identified and described discourse functions of antonymy. In my opinion this categorization reveals functional potential and contextual semantics of antonym pairs in Romanian discourse, contributing to a better understanding of the linguistic and discursive mechanisms, and providing viable tools for compiling proper lexicographical inventories.

Keywords: discourse, canonical antonyms, antonymic contexts, functional categories, discourse antonymy.

Rezumat: În lingvistica românească există studii despre „dinamica antonimelor în context” (Bucă 1976; Sârbu 1977; Vrănceanu-Forăscu 1984, 2005; Bârlea 1999; Barbu Mititelu 2010 etc.). Cu toate acestea, în lumina noilor direcţii şi teorii din lingvistică, se impun şi alte investigaţii asupra ipostazelor discursive ale antonimelor. Antonimia, sub aspect funcţional, a primit diverse denumiri convenţionale ca: antonimie discursivă, antonimie (con)textuală, antonimie funcţională. Se întrebuinţează sintagma conceptuală context antonimic care reprezintă, de asemenea, posibilităţile combinatorii ale termenilor opozabili clasici şi neclasici în diferite contexte. În lucrarea noastră, pe baza modelului elaborat de lexicologii englezi M. Lynne Murphy, Carita Paradis, Caroline Willners şi S. Jones, (2009), vom propune o clasificare a funcţiilor discursive ale antonimiei în limba română, cu scopul de a oferi o nouă perspectivă asupra perechilor canonice, lămurind astfel, într-o anumită măsură, dimensiunea lor discursivă. Corpusul analizat este alcătuit din 2074 de contexte antonimice, extrase din Dicţionarul de antonime (Marin Bucă 2007), aparţinând preponderent discursului literar, ştiinţific, filosofic, aforistico-paremiologic şi publicistic. În opinia noastră, descrierea antonimiei sub aspect funcţional relevă potenţialul sintactic-combinatoriu şi cel contextual- semantic al cuplurilor antonimice în cadrul discursului, scoţând în evidenţă şi unele aspecte legate de comunicarea interumană şi oferind instrumente viabile pentru întocmirea adecvată a dicţionarelor de antonime, dar şi a altor inventare lexicografice.

Cuvinte-cheie: discurs, antonime canonice, context antonimic, categorii funcţionale, antonimie discursivă.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
328