Cantate Domino. Două motete cu text similar în colecția Parnassus Musicus Ferdinandæus (1615)

Abstract: (Sing dominoes. Two motets with similar text in the collection Parnassus Musicus Ferdinandæus (1615)) Parnassus Musicus Ferdinandæus is a collection of motets dedicated to Archduke Ferdinand II and printed in 1615 in Venice under the care of Giovanni Battista Bonometti (Italian musician active in the first two decades of the17th century). He brought together the creations of thirty-two Italian composers – motets composed on psalms and sacred songs – being not only a reflection of the taste of the future emperor and of the musical chapel at his court in Graz, but also a proof of the contribution of Italian music to the shaping and evolution of musical art of that period: the collection is the most important testimony of the early Baroque in Austria. In this way, will be analyzed the works entitled Cantate Domino, two motets on continuous bass with similar text, composed by Claudio Monteverdi (1567-1643) and Orazio Nanterni (born in the middle of the XVI century) active in Milan in the first decades of the seventeenth century. The structure of these vocal miniatures with instrumental accompaniment, but also their functionality, which goes far beyond the liturgical space, highlight a strong influence of Italian music in the region. The direct presence of Italian musicians at the courts of Central Europe or of their works is an additional proof of the importance and influence exerted from a Latin space in a culture of Germanic origin.

Keywords: Cantate Domino, motet, Monteverdi, Nanterni, Baroque, Ferdinand II.

Rezumat: Parnassus Musicus Ferdinandæus este o colecție de motete dedicată arhiducelui Ferdinand al II-lea și tipărită în anul 1615 la Veneția sub îngrijirea lui Giovanni Battista Bonometti (muzician italian activ în primele două decenii ale secolului XVII). Acesta reunește creațiile a treizeci și doi de compozitori italieni – motete compuse pe psalmi și cântece sacre – fiind nu doar o oglindire a gustului viitorului împărat și a capelei muzicale de la curtea sa din Graz, ci și o dovadă a contribuției muzicii italiene la conturarea și evoluția artei muzicale din acea perioadă: colecția este cea mai importantă mărturie a Barocului timpuriu din Austria. În acest sens vor fi supuse analizei lucrările intitulate Cantate Domino, două motete pe bas continuu cu text similar, compuse de către Claudio Monteverdi (1567-1643) și Orazio Nanterni (născut la mijlocul secolului al XVI-lea) activ la Milano în primele decenii ale veacului al XVII-lea. Structura acestor miniaturi vocale cu acompaniament instrumental dar și funcționalitatea lor, ce depășește cu mult spațiul liturgic, pun în evidență o puternică influență a muzicii italiene în regiune. Prezența directă a muzicienilor italieni la curțile din Centrul Europei sau a lucrărilor acestora, constituie o dovadă în plus a importanței și a influenței exercitate dintr-un spațiu latin într-o cultură de sorginte germanică. 

Cuvinte-cheie: Cantate Domino, motet, Monteverdi, Nanterni, Baroc, Ferdinand II.

Sectiune
Muzică și teatru
Pagina
177
DOI
10.35923/QR.10.03.15