Călătorie în oniric. Atmosfera gotică din volumul Inima reginei (1971) al Ilenei Mălăncioiu

Abstract: (Oneiric trip. The Gothic atmosphere from the volume The Queen’s Heart (1971), by Ileana Mălăncioiu) Ileana Mălăncioiu is a Romanian poet of the 60’s Generation, who are ensuring the pure lyricism resurrection, through a poetry blending late romantic ideas with expressionist modes. In the volume The Queen’s Heart (1971) an unreal framework, almost oneiric, a gothic atmosphere is governing, dominated by castles, fortresses, towers, ladders, walls, a space maze in which death and life merge permanently. Most poems of Ileana Mălăncioiu include some hallucinatory sequences, from a funeral rite. In The Queen’s Heart the body appears as a metaphor for death, decomposition, degradation.

Keywords: poetry, oneiric, gothic atmosphere, romanticism.

Rezumat: Ileana Mălăncioiu se înscrie, prin estetica sa, Generației ’60, asigurând resurecţia lirismului pur, prin intermediul unei poetici de amestec între un romantism târziu şi un expresionism sumbru. În volumul Inima reginei (1971), guvernează un cadru ireal, aproape oniric, o atmosferă gotică, ceţoasă, dominată de castele, de cetăţi, de turnuri, de scări, de ziduri, un spaţiu labirintic în care morţii şi viii se confundă permanent. Resurecţia romantismului sumbru, cu trecere către simbolism, este îmbinată cu un interesant amestec de expresionism, diferit, însă, de cel al extazului, aproape diametral opus. Cele mai multe poeme ale Ilenei Mălăncioiu cuprind secvenţe halucinante, dintr-un ritual funerar. În Inima reginei trupul apare ca metaforă a morţii, a descompunerii, a degradării.

Cuvinte-cheie: poezie, oniric, gotic, atmosferă, romantism.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
254