Benjamin Fondane și problematica identității

Abstract: (Benjamin Fondane and the Issue of Identity): The issue of identity is a constant in the works of writers who belong to multiple cultures. The case of Benjamin Fondane is a special one precisely from this perspective. The poet decided to go to France because of the discrepancies between his vision and the Romanian literary world whose modernist movements were still at the beginning. Although he left his homeland, B. Fundoianu, who became Benjamin Fondane in his adoptive country, he continued to carry in his consciousness the spirit of his native places, being marked by their simplicity and, at the same time, their complexity. In fact, all these particularities can be argued by the biographical events of Fundoianu-Fondane: from a happy childhood, in places of archaic beauty and the first contact with literature, to the tragic end, full of dignity and resignation, in the Auschwitz extermination camp. Fundoianu-Fondane's literary evolution is marked by a perpetual search for identity, a place that corresponds to the spiritual demands of the creator. Reconstructing the key moments in Fundoianu Fondane’s biography allows the creation of an “identity portrait” rendered in the texts he signed over time. His conception of the complexity of the human being and the role that geographical and cultural spaces have on the constitution of an identity consciousness emerges from the texts he wrote and published both in the Romanian and in the French literary space.

Keywords: biography, Fundoianu/Fondane, identity, Romanian space, French space.

Rezumat: Problema identității este o constantă în operele scriitorilor ce aparțin mai multor culturi. Cazul lui Benjamin Fondane este unul aparte, tocmai din această perspectivă. Poetul a decis să plece în Franța din cauza discordanțelor dintre viziunea sa și lumea literară românească, ale cărei mișcări moderniste se aflau încă în stare embrionară. Deși a părăsit țara natală, B. Fundoianu, devenit Benjamin Fondane în patria adoptivă, a continuat să poarte în conștiința sa spiritul locurilor de baștină, fiind marcat de simplitatea și, totodată, complexitatea acestora. De altfel, toate aceste particularități pot fi argumentate prin evenimentele din biograficul tumultos al lui Fundoianu-Fondane: de la copilăria fericită, în locuri de o frumusețe arhaică și primul contact cu literatura, la sfârșitul tragic, plin de demnitate și resemnare, din lagărul de exterminare de la Auschwitz. Evoluția literară a lui Fundoianu-Fondane stă sub semnul unei căutări perpetue a identității, a unui loc care să corespundă cu exigențele spirituale ale creatorului. Reconstituirea momentelor-cheie din biografia lui Fundoianu-Fondane permite crearea unui „tablou identitar”, redat în nuanțe tranșante în textele pe care le-a semnat de-a lungul timpului. Concepția sa despre complexitatea ființei umane și rolul pe care îl au spațiile geografice și culturale asupra constituirii unei conștiințe identitare reiese din textele pe care le-a scris și publicat atât în spațiul românesc, cât și în cel francez.

Cuvinte-cheie: biografie, Fundoianu/Fondane, identitate, spațiul românesc, spațiul francez.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
468
DOI
10.35923/QR.10.01.34