Analiza pragmalingvistică a enunţului „Ea trebuie să vie…” (Gib I. Mihăescu, Rusoaica)

Abstract: Pragmatics in use generated tools of great help in establishing the meanings of signs in context. The paper offers a template for a Pragmalinguistic analysis and illustrates its benefits in approaching the precise meaning of the utterence She must come located in a specific context in the novel The Russian Woman by Gib I. Mihăescu. In each section of the analysis pragmatic tools are used to go deeper and deeper in motivating and specifying the actual meaning of the utterance. The whole procedure enables the development of the communicative competence. Alongside grammar and literary analyses, this type of discourse analysis can also develop the research competence in the study of language. In this respect, it can be seen as a core method of research in the domain of Pragmalinguistics.

Keywords: Pragmalinguistic analysis, pragmatic tools, interdisciplinary method, locutionary and perlocutionary force of the utterance, meaning in context.

Rezumat: Utilizarea pragmaticii în analiza semnificaţiei enunţurilor a generat anumite instrumente de mare ajutor pentru stabilirea sensului acţional al enunţurilor, strict dependent de contextul de comunicare. Prezentăm în acest studiu un model de analiză pragmalingvistică aplicat enunţului Ea trebuie să vie în contextul în care acesta este utilizat în romanul Rusoaica de Gib I. Mihăescu. În fiecare etapă a analizei utilizarea unor instrumente pragmatice motivează şi clarifică sensul global (acţional) al enunţului. În ansamblul său, această procedură permite dezvoltarea competenţei comunicaţionale. Alături de analizele gramaticale şi literare, acest tip de analiză a discursului poate forma şi competenţe de cercetare în domeniul studiilor lingvistice. Din această perspectivă, analiza pragmalingvistică poate fi privită ca o metodă de cercetare de bază î n domeniul pragmalingvistic.

Cuvinte-cheie: analiză pragmalingvistică, instrumente pragmatice, metodă de studiu interdisciplinar, forţă locuţionară şi perlocuţionară a enunţului, semnificaţie contextuală.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
334