Ana Blandiana – o poetică a interiorităţii (de la modelul internaţional de receptare critică, la cel autohton)

Abstract: (Ana Blandiana – the poetics of interiority [between its international and national critical reception]). Although the Romanian neomodernism map is highly diverse, being made up of a plurality of poetic voices, Ana Blandiana represents a distinctive figure. The trajectory of her poetry starts with her very interesting biography that has undergone of a troubled history. Her literary debut is censored by political and ideological hardships of the moment. Deep poetic and stylistic reflections, generated by a careful reading and a passion for her poetry, gave to the critics the opportunity to reach the substrate identity incorporation of an original artistic creation of the poet. Starting from this idea, we settled two different reception’s directions of its work: the stylistic criticism from international magazines, focusing especially on poetic language, seen as a means of creating a new reality through an internalization of the outside, and the Romanian stylistic criticism, which maintains a conservative voice.

Keywords: poetics, literary discourse, neomodernism, generation, poetry.

Rezumat: Deşi harta neomodernismului românesc este de o extrem de mare diversitate, fiind constituită dintr-o pluralitate de voci lirice, Ana Blandiana devine o figură distinctă a acesteia. Traiectoria extrem de interesantă a liricii sale are ca premisă biografia, care a fost supusă unei tulburate istorii. Debutul său literar este cenzurat de vitregiile ideologiei politice a momentului, urmând ca anii care continuă să stea sub acelaşi stigmat. În poezia sa, Ana Blandiana rescrie ideea de romantism cald şi diafan, pe care îl învesteşte cu sensurile unei purităţi severe sau cu sentimentul tainei, prin intermediul unei opere care restabileşte tăcerea, autoarea deschizând porţile interiorității și comunicând cu lumea, din prisma sufletului. Profundele reflecţii poetico-stilistice, generate de lectura atentă şi de pasiunea pentru poezia Anei Blandiana le-au oferit criticilor posibilitatea să ajungă la substratul identitar constitutiv al creaţiei artistice al poetei, care ţine, în primul rând, de selectarea si de permanenta construire de sensuri noi, integrate nivelurilor fonetice, lexicale, semantice şi stilistice. Pornind de la această idee, s-au stabilit două direcţii diferite de receptare a operei Anei Blandiana: critica stilistică din revistele internaţionale de retorică, centrată, mai ales, pe limbajul poetic, văzut ca mijloc de creare a unei noi realităţi, printr-o interiorizare a exteriorului, şi raportată fiind, în permanenţă, la dimensiunea biografică şi critica autohtonă, care păstrează o voce conservatoare, reţinându-se de la trasarea unei viziuni necanonice şi neconforme cu aşteptările obişnuite ale domeniului său.

Cuvinte-cheie: poetică, discurs literar, neomodernism, generaţie, poezie.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
211