Amintiri digitale: abordări ale memelor românești asupra carantinei naționale

Abstract: (Digital Memories: the Romanian Memes Take on the COVID-19 Lockdown) Shortly after the Romanian authorities had introduced restrictions amid the rise in COVID-19 cases, the meme pages progressively began to collect images that either brought to mind or made direct references to the lockdown and turn them into memes. This paper examines the production of memes through a multi-layered study of the most popular Romanian MPs from their peak, in early March, through the middle of May 2020. The interval includes the first days of the state of emergency (March 14−21), the night-time curfew (17), the national lockdown (24), the self-declaration for leaving the premises, and the movement restrictions for older people (March 30 – May 14), the Easter celebration and the Labor Day (April 12 / May 1). I use two major research strategies: (a) a quantitative analysis of the Romanian IMs and (b) case studies. Data have been collected from the digital archives of the following Facebook pages: Junimea, Omu Paiangăn, Ion Creangă, and 2Meme. By examining these, the paper seeks to clarify the process by which the exposure to the most popular form of anxiety relief and slacktivism, the IM, either created innocent digital memories of the lockdown or contributed to the spread of fear.

Keywords: digital memories, lockdown, culture of fear, memes, digital culture.

Rezumat: La scurt timp după ce autoritățile române au introdus restricții pe fondul creșterii numărului de cazuri de COVID-19, paginile de meme au început treptat să colecteze imagini care fie sugerau, fie făceau referiri directe la carantina națională iar, mai apoi, le-au transformat în meme. Lucrarea de față analizează procesele de producție ale memelor printr-un studiu multilateral al activității online a celor mai populare pagini românești de meme. Intervalul studiat, de la începutul lunii martie, până la mijlocul lunii mai 2020, include primele zile ale stării de urgență (14-21 martie), carantina de noapte (17 martie), carantina națională (24 martie), declarația pe propria răspundere și restricțiile de circulație pentru persoanele în vârstă (30 martie – 14 mai), sărbătoarea Paștelui și Ziua Muncii (12 aprilie / 1 mai). Am folosit două strategii majore de cercetare: (a) o analiză cantitativă și (b) studii de caz. Datele le-am colectat din arhivele digitale ale următoarelor pagini de Facebook: Junimea, Ion Creangă, Omu Paiangăn și 2Meme. Procedând astfel, lucrarea încearcă să clarifice procesul prin care expunerea la cea mai populară formă de ameliorare a anxietății și activism digital, mema, fie a creat amintiri digitale nevinovate despre carantina națională, fie a contribuit la răspândirea fricii.

Cuvinte-cheie: amintiri digitale, carantină națională, cultura fricii, meme, memorie colectivă.

Sectiune
Muzică și teatru
Pagina
367
DOI
10.35923/QR.09.03.32