Activitatea comunistă în regionala Banat a P.C.d.R. în luna octombrie 1944

Abstract: (Communist activity in the Banat region of the P.C.d.R. in october 1944) The Timisoara communist daily The Banat fighter continues to publish articles about the new orientation, i.e. pro-communist, and about the ten existing situation in southwest Romania. It continues the same coarse language from the international and Romanian communist press, imitated by Karl Marx, developed by V.I. Lenin and driven to paroxysm by Stalin, A.A. Zhdanov, etc., and, in our country, by about a thousand communists, as many as it is estimated that there were on August 23, 1944. Now, the Soviet soldier appears everywhere, even recording his appearance in the role of public budget. This was also done to confer a certain popularity, which contradicted the truth, manifested by the crimes and robberies committed by the Soviet army. The Banat communist press reacted, and in a very clear way, to the decrees published in The Official Monitor, in Banat, regarding the cleansing of justice, the central state apparatus and the local administration of the elements considered fascist and pro-fascist.  Now, there has also been a communique by which it is practically mandatory to change the Soviet ruble or leu into Romanian money. This had to be done under the pretext of fighting specula, the exchange rate being the one fixed by the Soviet authorities. Communists begin to call for the so-called cleansing of factories and businesses of fascists. The communist activity of attracting, in the Single Trade Unions, the most different categories of workers and craftsmen continues.

Keywords: Communist Party, Single Trade Unions, purification, Romania, Banat.

Rezumat: Cotidianul comunist timişorean Luptătorul Bănăţean continuă să publice articole despre noua orientare, adică procomunistă, şi despre situaţia existentă, atunci, în sud-vestul României. Continuă acelaşi limbaj grobian din presa comunistă internaţională şi română, imitat de Karl Marx, dezvoltat de către V.I. Lenin şi dus la paroxism de către Stalin, A.A. Jdanov, etc., iar, la noi, de către aproximativ o mie de comunişti, cât se estimează că erau la 23 august 1944. Acum, soldatul sovietic apare pretutindeni, consemnându-se chiar apariţia acestuia în rol de bugetar public. Aceasta se făcea şi pentru a conferi o anumită popularitate, care contravenea adevărului, manifestat prin crimele şi jafurile făcute de armata sovietică. Presa comunistă bănăţeană a reacţionat, şi încă într-un mod foarte clar, la decretele apărute în „Monitorul Oficial”, în Banat, privitoare la epurarea justiţiei, aparatului de stat central şi administraţiei locale de elementele considerate fasciste şi profasciste. A apărut, acum, şi un comunicat prin care, practic, este obligatorie schimbarea rublei sau leului sovietici în bani româneşti. Aceasta trebuia să se facă sub pretextul combaterii speculei, cursul de schimb fiind cel fixat de autorităţile sovietice. Comuniştii încep să facă apeluri pentru aşa-zisa curăţire a fabricilor şi întreprinderilor de fascişti. Continuă activitatea comunistă de atragere, în Sindicatele Unice, a celor mai diferite categorii de muncitori şi meşteşugari.

Cuvinte-cheie: Partidul Comunist, Sindicatele Unice, epurare, România, Banat.

Sectiune
Istorie și studii culturale
Pagina
91
DOI
10.35923/QR.10.03.08