Hora de pomană – repere identitare românești în Oltenia și în Valea Timocului bulgăresc. Rigori radiofonice de restituire mediatică

Abstract: (The Commemoration Alms Dance-Romanian Identity Guiding Marks in Oltenia and the Bulgarian Timoc Valley. Radiophonic Canons of Media Feedback) The communicational dimension of community rites is crucial in disseminating identity guide marks. The Commemoration Alms Dance is a complex of community events conducted on the second day of Easter to celebrate the memory of the dead. The development, the actors’ functions, the ritual objects used in this commemoration context have been faithfully kept by Romanians on both sides of the Danube. Our field research in the Mehedinţi Mountains, in Dolj and Olt and the Romanian community in Vidin, Albotina and Rahova has highlighted the preservation of customs and beliefs generated by ritual artifacts. The celebration was and is a common way of celebrating both the feast of the dead and that of the community during the Renewal Week, the celebration being set on the boundary of the two worlds . The two areas (past and present) occur in succession, diminishing the borders of liminality. The radiophonic transmission of this dual valence holiday compels some canons of constructing and directing the radio format, the musical argument and illustration to create the state of feast, mitigating the effects of the funeral corpus. Our radio broadcast project on Radio Romania Oltenia Craiova (regional public broadcaster of The Romanian Radio Society) included the following forms of journalistic expression: interviews with actors, folklore bearers, recording, editing with explanations of ritual and disseminating partial sequences of the festival dedicated to the celebration organized by the Romanians at Albotina in Bulgaria.

Keywords: the commemoration alms dance - identity guiding mark, liminality, radiophonic project , communicational dimension.

Rezumat: Dimensiunea comunicațională a riturilor comunitare este esențială în diseminarea radiofonică a reperelor identitare. Hora de pomană reprezintă un complex de manifestări comunitare derulate în a doua zi de Paște pentru celebrarea memoriei celor morți. Cadrele de derulare, funcțiile actanților, obiectele rituale folosite în acest context rememorativ s-au păstrat cu fidelitate la românii de o parte și de alta a Dunării. Cercetările noastre de teren în Munții Mehedinților, în județele Dolj și Olt și în comunitatea românilor din Vidin, Albotina și Rabova au argumentat păstrarea intactă a derulării obiceiului și a credințelor generate de artefactele rituale. Sărbătoarea a fost și a rămas comună pentru celebrarea morților și sărbătoare în Săptămâna Luminată, plasând momentul sărbătoresc în liminalitate. Cele două zone (trecut și prezent) se produc în succesiune, atenuând frontierele liminalității. Transmiterea radiofonică a acestei sărbători cu dublă valență simbolică impune câteva rigori de construcție și regizare a formatului radiofonic, a argumentației și a ilustrației muzicale pentru a crea starea de receptare ca sărbătoare, atenuând efectele transmiterii corpusului funebru. Proiectul nostru radiofonic difuzat la Radio România Oltenia Craiova (post public regional al Societății Române de Radiodifuziune) a cuprins ca forme de expresie jurnalistică interviuri cu actanți, purtători de folclor, înregistrarea, montajul cu explicitări ale secvențelor rituale și difuzarea parțială a festivalului dedicat acestei sărbători, organizat de românii din Bulgaria la Albotina.

Cuvinte-cheie: hora de pomană – reper identitar, liminalitate, proiect radiofonic, dimensiune comunicațională.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
284