Despre mâncare şi modă – O abordare duală a imigrării în opera de ficţiune a lui Jhumpa Lahiri)

Abstract: (Of Food and Fashion: A Dual Approach to Jhumpa Lahiri’s Short Fiction) Jhumpa Lahiri is an influential American writer of Indian (Asian) origin whose work has received a number of labels from American to South Asian and global. Her multifaceted short fiction explores topics such as immigration, gender equality and the forging of ‘hybrid’ female identities. The complex enterprise that immigrant women of Indian descent embark on relies on such cornerstones as male-female relationships, culture shock, capitalist practices, and Indian traditions. This study aims to pinpoint the role and varied implications the Bengali author assigns to food and clothing as defining components of the Indian heritage in the process of migration from the homeland to the adoptive country. To this end, I shall carry out an analysis of selected short stories from Lahiri’s two collections published to date – Interpreter of Maladies (1999) and Unaccustomed Earth (2008) - and show how the aforementioned key identity factors intertwine in a ‘’matrix of domination and resistance’ to counter the effects of the double marginalization of female immigrants.

Keywords: immigration, female identity, South Asian, matrix of domination.

Rezumat: Jhumpa Lahiri este o influentă scriitoare americană de origine indiană a cărei operă a fost catalogată în diverse moduri, de la americană, la sud-asiatică sau globală. Proza sa scurtă, multifaţetată, abordează teme ca imigrarea, egalitatea între sexe şi formarea identităţilor feminine „hibride”. Iniţiativa complexă în care se angajează femeile de origine indiană are la bază concepte ca relaţia dintre sexe, şoc cultural, practici capitaliste şi tradiţie indiană. Studiul de faţă intenţionează să stabilească rolul şi variile implicaţii pe care autoarea bengaleză le rezervă mâncării şi îmbrăcăminţii ca şi componente definitorii ale moştenirii indiene în procesul migrării din ţara de origine spre cea adoptivă. Alături de eternul interes în obiceiurile vestimentare feminine ca determinant nonlingvistic şi manifestare exterioară a identităţii, s-a deschis o nouă şi prolifică direcţie investigativă pe teren culinar. Mâncarea şi obiceiurile alimentare sunt tot mai adesea introduse în ecuaţia indetităţii individuale sau de grup, ca mărci ale diferenţei sau indentificării. Ca urmare, voi efectua o analiză a unor povestiri selectate din cele două volume publicate de către Lahiri până la această dată – Interpret de maladii (1999) şi Pământ neîmblânzit (2008) – pentru a evidenţia felul în care mâncarea şi îmbrăcămintea ca factori-cheie ai identităţii se împletesc într-o „matrice de dominaţie şi rezistenţă” pentru a contracara efectele dublei marginalizări a imigrantelor.

Cuvinte-cheie: imigrare, identitate feminină, Asia sudică, matricea dominaţiei.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
182