Vatra comunei Cernătești. Elemente structurale, culturale și muzicale

Abstract: (The Hearth of Cernatesti Village. Structural, Cultural and Musical Elements) Through our documentation and research in the present paper we have tried to bring our contribution to the knowledge of traditional cultural values, and to highlight a part of the spirituality in the village from Dolj. It is a good thing that during periods of technicalization and globalizations of all kinds we can still discover authentic elements of national and local identity, which give us a certain sense of trust in the perpetuation of the Romanian traditional values. Through activities of research and collection, through the identification of a large number of elderly people, connoisseurs and preservers of ancient traditions, we have tried to capture the momentum of the material and spiritual civilization of Cernăteşti village. The collection of songs from Cernăteşti village in the present paper intends to bring a modest contribution to saving the traditional spiritual values in Dolj.

Keywords: Cernatesti, cultural values, national identity, material civilization, spiritual civilization.

Rezumat: Am încercat prin prezenta lucrare să aduc prin documentările şi culegerile efectuate o contribuţie la cunoaşterea valorilor culturale tradiţionale, să scot la lumină o frântură din spiritualitatea satului doljean. Consider un semn bun faptul că în această epocă a tehnicizării şi globalizărilor de tot felul reuşim să descoperim încă elemente autentice de identitate naţională şi locală, fapt care ne dă un oarecare sentiment de încredere în perpetuarea valorilor tradiţionale româneşti. Prin cercetările şi culegerile făcute, prin cunoaşterea unui număr mare de oameni în vârstă, cunoscători şi păstrători a unor tradiţii străvechi, am încercat să surprind starea de moment a civilizaţiei materiale şi spirituale a comunei Cernăteşti. Culegerea de cântece din comuna Cernăteşti prezentă în această lucrare se doreşte a aduce o modestă contribuţie la salvarea din teren, de la bătrânii satelor, a valorilor spirituale tradiţionale doljene.

Cuvinte-cheie: Cernătești, valori culturale, identitate națională, civilizație materială, civilizație spirituală.

Sectiune
Muzică și teatru
Pagina
328