Surse ale umorului în Satyricon-ul lui Petronius

Abstract: (Sources of Humour in Petronius’ Satyricon) There are shared opinions about the quality of humour practiced by Petronius in his Satyricon, the only satirical prose of the roman literature that survived until today. While some approaches highlights the multitude of allusions to people or events contemporary with the author, key elements of a juicy and coarse humour meant to entertain a narrow audience composed of people who were able to immediately recognize the cultural references employed, other approaches are focused almost entirely on the banquet scene in order to discover there that primitive and universal humour of making fun of somebody, that resonates so well with both the ancient reader and the contemporary one. This paper tries to demonstrate that there are many other sources of humour in Satyricon, and that they can become visible once we identify and highlight the elements of a certain type of situational humour that, having its origin in antique theatre, reveals itself only by visual reconstruction using imagination.

Keywords: comedy, humour, parody, satire, theatre.

Rezumat: Există opinii divergente cu privire la calitatea umorului practicat de Petronius în Satyricon, unica proză satirică din literatura romană păstrată până astăzi. În timp ce unele abordări pun accentul pe mulţimea de aluzii subtile la adresa unor persoane sau evenimente contemporane autorului, acestea fiind considerate elementele cheie ale unui umor suculent şi grosier, menit să distreze o audienţă restrânsă, alcătuită din cunoscători ai referinţelor culturale folosite, altele se concentrează aproape în exclusivitate asupra scenei banchetului, descoperind în ea acel tip de umor primitiv şi universal, născut din râsul pe seama celuilalt, care rezonează atât de bine şi cu cititorul antic, şi cu cel contemporan. Articolul îşi propune să arate că există şi alte surse de umor în Satyricon, ele devenind vizibile atunci când sunt identificate şi puse în evidenţă elementele unui anumit tip de umor de situaţie care, avându-şi originea în teatrul antic, se relevă doar prin reconstituire vizuală, cu ajutorul imaginaţiei.

Cuvinte-cheie: comedie, parodie, satiră, teatru, umor.

Sectiune
Limba şi literatura latină
Pagina
98