Organizarea Bisericii Ortodoxe Române din Banat în perioada comunistă

Abstract: (Organization of the Romanian Orthodox Church in Banat County During the Communist Period) The study captures and analyzes aspects related to the Orthodox religious life of the Banat region during the communist period. In the context of the establishment of the communist regime, religious life in Romania has inevitably undergone major transformations, as this regime has proved to be loaded with terror and deprivation of liberty, lack of transparency and oppression. During the communist period, in Banat, Orthodox religious life had a new form of existence through the establishment of the Banat Metropolitanate in 1947. This achievement was attributed to the communist government led by Petru Groza. In 1947, the Episcopate of Timişoara, founded in 1939, was raised to the rank of Archdiocese, and in the same year, the Banat Metropolitanate was established. On October 26, 1947, the first Metropolitan Dr. Vasile Lăzărescu was named. The second Metropolitan of Banat in the Communist era was Dr. Nicolae Corneanu, elected in 1962 after the forced removal of Vasile Lăzărescu. During the communist period, more precisely in 1949, the Episcopate of Caransebeş was abolished, being merged with the Archdiocese of Timişoara. The study focuses on highlighting the most important moments in the work carried out by the Romanian Orthodox Church in Banat.

Keywords: Romanian Orthodox Church, communism, The Banat Metropolitanate, Vasile Lăzărescu, Archdiocese of Timişoara and Caransebeş .

Rezumat: Studiul surprinde şi analizează aspecte legate de viaţa religioasă ortodoxă a spaţiului bănăţean în perioada comunistă. În contextul instaurării regimului comunist, viaţa religioasă din România a suferit inevitabil însemnate transformări, în condiţiile în care acest regim s-a dovedit a fi încărcat de teroare şi privare de libertate, de lipsă de transparenţă şi de opresiune. În perioada comunistă, în Banat, viaţa religioasă ortodoxă a cunoscut o nouă formă de existență, prin înființarea Mitropoliei Banatului, în anul 1947. Această realizare a fost atribuită guvernului comunist condus de Petru Groza. În 1947, Episcopia Timişoarei, înființată în 1939, a fost ridicată la rang de Arhiepiscopie, urmând ca în același an să fie înfiinţată şi Mitropolia Banatului. La 26 octombrie 1947 a fost numit primul mitropolit, dr. Vasile Lăzărescu. Al doilea mitropolit al Banatului din perioada comunistă a fost dr. Nicolae Corneanu, ales în 1962, după înlăturarea forţată a lui Vasile Lăzărescu. În perioada comunistă, mai exact în anul 1949, a fost desfiinţată Episcopia Caransebeşului, fiind contopită cu Arhiepiscopia Timişoarei. Studiul se axează pe evidenţierea celor mai importante momente din activitatea desfăşurată de Biserica Ortodoxă Română din Banat.

Cuvinte-cheie: Biserica Ortodoxă Română, comunism, Mitropolia Banatului, Vasile Lăzărescu, Arhiepiscopia Timişoarei şi Caransebeşului.

Sectiune
Istorie, artă, religie
Pagina
272