Călătorie în țara românilor – o incursiune etno-jurnalistică în Valea Timocului

Abstract: (Traveling to the Country of Romanians – an Ethno-Journalistic Incoursion into the Timoc ValleyMy study aims to emphasize the ethnic, cultural and religious aspects existing today in Serbian and Bulgarian Timoc, with a significant detailing of the identity marks of material culture belonging to the Romanians from the Timoc Valley. The purpose of this study is to define the specificity of the folk culture of Timoc, manifested in the areas in which they live, as an integral part of the traditional Romanian civilization. We will take as a starting point the travel journal entitled Traveling to the country of Romanians, published in 1999, in order to move our steps towards the reality of our days.

Keywords: romanian, Timoc, folklore, traditions, travel.

Rezumat: Studiul meu își propune să evidențieze aspecte etnice, culturale și religioase existente în prezent atât în Timocul sârbesc cât și în cel bulgăresc, cu o detaliere semnificativă în privința mărcilor identitare ale culturii materiale aparținând românilor din Valea Timocului. Scopul cercetării este acela de a defini specificul culturii populare a românilor din Timoc, manifestate pe meleagurile în care aceștia viețuiesc, ca parte integrantă a civilizaţiei tradiţionale româneşti. Vom lua ca punct de reper jurnalul de călătorie intitulat Călătorie în țara românilor, apărut în anul 1999, pentru a ne îndrepta pașii înspre realitatea zilelor noastre.

Cuvinte-cheie: români, Timoc, folclor, tradiții, călătorie.

Sectiune
Istorie, artă, religie
Pagina
165