Limitare şi libertate în traducerea acrostihului din Ekthesis-ul Diaconului Agapet

Abstract: (Costraints and Freedom in the Acrostic Translation of Agapetus Diaconus’ Ekthesis) The Ekthesis (Ἔκθεσις Κεφαλαίων Παραινετικῶν, σχεδιασθεῖσα παρὰ ΑΓΑΠΗΤΟΥ Διακόνου τῆς ἁγιωτάτης τοῦ Θεοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, Πρὸς Βασιλέα ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΝ) of Agapetus Diaconus has been written around 530 A.D., and it is an early example of „Mirror of Princes” literature. The seventy-two precepts are arranged so that their initial letters form an Acrostic: Agapetus the most humble deacon to our most sacred and most devout Emperor Justinian. Obviously, the acrostic form cannot be exactly reproduced in a translation, but there are possible solutions by which we can convey the acrostic passages in a translation. It is the purpose of this article to reveal the significance of the acrostic, to underline the necessity of reproduction of this feature in a translation, and to explain my own choices in the attempts to follow an acrostic pattern in translation. The present work also aims on bringing to the public attention a new Romanian translation of The Ekthtesis, a text that belongs to a distinct tradition of Greek and Byzantine thinking about kingship.

Keywords: acrostic, Ekthesis, constraints, freedom, translation

RezumatEkthesis-ul (Ἔκθεσις Κεφαλαίων Παραινετικῶν, σχεδιασθεῖσα παρὰ ΑΓΑΠΗΤΟΥ Διακόνου τῆς ἁγιωτάτης τοῦ Θεοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, Πρὸς Βασιλέα ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΝ) Diaconului Agapet a fost scris ȋn jurul anului 530, fiind un exemplu literar de „oglindă a prinților”. Cele șaptezeci și două de capitole de sfaturi, adresate împǎratului Iustinian sunt alcătuite ȋn așa fel ȋncât să rezulte un acrostih: „Preasfinţitului şi preacucernicului nostru Împărat Iustinian Agapet preasmeritul diacon”. Fără ȋndoială, acrostihul nu poate fi reprodus ȋntocmai ȋn traducere, ȋnsă există soluţii prin care acesta poate fi „transferat” ȋn traducere. Scopul acestei lucrări este de a evidenția rolul acrostihului ȋn textul original, de a argumenta necesitatea traducerii acestuia și, totodată de a explica mijloacele folosite ȋn ȋncercarea de a urma un format acrostih ȋn traducere. Ȋn vederea probării acestui demers am ȋntrebuințat propria traducere a tratatului ȋn limba română.

Cuvinte-cheie: acrostih, Ekthesis, limitare, libertate, traducere

Sectiune
Limba şi literatura latină
Pagina
121