Imaginea „Roșia Montana” în presa românească

Abstract: (The “Roşia Montana” Image in the Romanian Media) The newspaper, television and radio are traditional media institutions associated with the mass-media through which the media communication is realized. The messages sent by the mass-media are public, which means that they are perceived by all the population and the topics are of general interest, issues with deep impact on the public. Mass-media has a major influence on the public, thus creating a persuasion of it through the desire to consume what it receives unconsciously. The media shapes public opinion about key issues facing the society, but also the problems highlighted in the media might not be the most important in reality. Currently, research on the effect of the agenda suggests that it acts not only in the issues, but also in the characteristics of these issues. Depending on the interests that go beyond information, media may talk about events such as riots without saying anything about their substance or the interests and arguments of those who are the initiators of actions. In other words, the media may alleviate or amplify an event. For the image analysis of the “Rosia Montana” we will choose as the main theme the protests organized against mining at Rosia Montana village in the Apuseni Mountains. Riots were held at the same time in several cities in Romania, but the objective of this analysis is to observe how the local press reported the activities organized in Timisoara.

Keywords: mass-media, public, riot, media communication, event.

Rezumat: Presa scrisă, televiziunea, radioul sunt instituții tradiționale, asociate mass-mediei, prin care se realizează comunicarea mediatică. Mesajele transmise prin mass-media sunt publice, adică receptate de întreaga populație, iar subiectele pe care le conține sunt de interes general, probleme cu impact asupra publicului. Mijloacele de comunicare în masă au o influență asupra publicului, de aceea se creează o persuadare a acestuia din dorința proprie de a consuma ceea ce primește în mod inconștient. Mass-media modelează opiniile publicului în legătură cu problemele principale cu care se confruntă societatea, dar totodată, problemele evidențiate în mass-media s-ar putea să nu fie cele mai importante în realitate. În prezent, cercetările asupra efectului de agendă sugerează că acesta acționează nu numai la nivelul problemelor, ci și la nivelul însușirilor acestor probleme. În funcție de interesele ce depășesc limitele informației de presă, media pot prezenta evenimente precum revoltele sau ieșirile în stradă fără a spune nimic despre substanța lor sau despre interesele și argumentele celor care sunt inițiatorii acțiunilor. Cu alte cuvinte, media pot aplana sau amplifica un eveniment. Pentru analiza imaginii „Roşia Montana” vom alege ca temă principală protestele organizate împotriva exploatării miniere de la Roșia Montană, localitate situată în munții Apuseni. Revoltele și ieșirile în stradă s-au desfășurat în mai multe orașe din România, simultan, însă obiectivul analizei de față este modul în care presa locală timișoreană s-a raportat la acțiunile organizate în Timişoara.

Cuvinte cheie: mass-media, public, proteste, comunicare mediatică, eveniment.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
366