Distorsionări ortografice și ortoepice în corpusul SMS-urilor

Abstract: (Orthographic and Orthoepic Distortions in the Corpus of SMS Messages) In modern Romanian language, electronic communication has become a more complex discursive form that is frequently encountered. It is a synthesis of characteristics from other functional styles, but it also has specific elements, which allow us to speak about a new functional style: the style of electronic conversation or, to put it simply, the electronic style. Text messages are rapid means of communication sent and received by means of a cell phone. They are part everyday users‟ life. Even if specialists announce the release of many other innovations on the market (voice identification of the caller, instant dialogues, etc.), it seems that text messages remains the favourite of mobile phone users. Now, more than ever, people prefer writing to oral communication. This type of writing is, most of the times, against most orthographic and orthoepic norms of the conversational language, whatever this might be. Thus, may text messages become a real threat for Romanian language?

Keywords: functional style, computerized discourse, Anglophone orthography, Romenglish, emoticon.

Rezumat: În româna actuală, comunicarea electronică devine o formă discursivă din ce în ce mai prezentă și mai complexă, care sintetizează caracteristici ale celorlalte stiluri funcționale, dar și elemente specifice, fapt ce permite să se vorbească despre un nou stil funcțional: stilul conversației electronice sau, simplu, stilul electronic. SMS-urile, aceste mijloace de comunicare rapidă, primite și expediate cu ajutorul unui telefon mobil, fac parte așadar din uzanțele vieții de zi cu zi a utilizatorilor. Chiar dacă specialiștii anunță, la intervale din ce în ce mai strânse, apariția altor inovații (identificare vocală a apelantului, dialoguri instantanee etc.) pe piața mijloacelor de comunicare, se pare totuși că SMS-ul rămâne preferatul utilizatorilor de telefonie mobilă. Acum, mai mult ca niciodată, lumea preferă scrisul comunicării orale. Acest tip de scriere este însă, de cele mai multe ori, îndepărtat oarecum de normele ortografice și ortoepice ale limbii de conversație, oricare ar fi ea. Constituie, așadar, SMS-ul o amenințare reală pentru limba română?

Cuvinte-cheie: stil funcțional, discurs computerizat, ortografie anglofonizată, romgleza, emoticon.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
267