Folclorul românesc în zona Banatului Istoric

Abstract: (Romanian Folklore in Historical Banat District) The Banat area that remains beyond the border of Romania has raised the interest of a large number of researchers who have undertaken multiple actions of collecting and classifying musical categories. The first researcher dealing with Romanian folklore beyond the border was Béla Bartók, who between 1908-1918 collected more than 3500 songs from the former Timis-Torontal administrative region, reaching in 1912 in villages such as Alibunar, Vladimirovaţ, Seleus, Uzdin from where it collects over 90 musical pieces. After the studies on the folklore in the Banat Serbian region, the presence of the final cadence, which in the majority of cases is found on the second level (Banat’s cadence), was observed at the bottom of the way, proving the similarity with the Romanian folklore specific to the Banat region.

Keywords: folklore, Serbian Banat, musical categories, banat cadence, Béla Bartók.

Rezumat: Zona Banatului rămasă dincolo de granița României a stârnit interesul unui număr mare de cercetători care au întreprins multiple acțiuni de culegere și clasificare a categoriilor muzicale. Primul cercetător care s-a ocupat de folclorul românesc dincolo de graniță a fost Béla Bartók, care între anii 1908- 1918 a cules peste 3500 de melodii din fosta regiune administrativă Timiș-Torontal, ajungând în anul 1912 în localități ca Alibunar, Vladimirovaț, Seleuș, Uzdin de unde culege peste 90 de piese muzicale. În urma studiilor întreprinse asupra folclorului din zona Banatului Sârbesc s-a observat prezența cadenței finale, care în majoritatea cazurilor se găsește pe treapta a doua (cadența bănățeană) de la baza modului, dovedind asemănarea cu folclorul românesc specific zonei Banatului.

Cuvinte-cheie: folclor, Banat Sârbesc, categorii folclorice, cadența bănățeană, Béla Bartók.

Sectiune
Muzică și teatru
Pagina
304