Scriitori de origine română în spațiul germanofon (C.D. Florescu, A. Veteranyi, D. Ranga, C.M. Florian)

Abstract: (Romanian-born Writers in German-Language Space (C.D. Florescu, A. Veteranyi, D. Ranga, C.M. Florian)) The debates regarding the literary canon have dealt, during time, with the aspect of migration, which sometimes brought difficulties in situating authors in a certain national canon. The present study focuses on Romanian-born writers established as German-language authors in German-speaking areas after 1990. The most successful of them, Cătălin Dorian Florescu, accepted all his reading by the Swiss critics, gathering different classifications such as „Romanian-born German writer”, „Romanianborn European writer in German language”, „Romanian-born Swiss author”, the last one being used in the last years. Aglaja Veteranyi and Dana Ranga (much less known in Romania) performed not only literature, but also other arts, while Claudiu M. Florian is the only author who re-writes his texts in Romanian. The paper will therefore analyze elements that can argue these authors’ framing within the contemporary German-language literature, while they can also stand for the Romanian culture.

Keywords: German-language literature, migration, migration literature, literary canon, contemporary literature.

Rezumat: Discuțiile legate de canonul literar s-au lovit, de-a lungul timpului, de aspectul migrației, care a presupus uneori dificultăți în ceea ce privește situarea unor scriitori într-un canon național sau altul. Prezenta comunicare se va focaliza asupra unor scriitori de origine română afirmați ca autori de limbă germană în spațiul germanofon după 1990. Cel mai de succes dintre ei, Cătălin Dorian Florescu, s-a pliat pe receptarea primită în Elveția, trecând prin calificări de la „scriitor român de limbă germană”, „scriitor european de origine română și de limbă germană”, la „scriitor elvețian de origine română”, cu care a fost „canonizat” în ultimii ani. Aglaja Veteranyi și Dana Ranga (mult mai puțin cunoscută în România) se manifestă nu numai în literatură, ci și în alte arte, în timp ce Claudiu M. Florian este singurul dintre autorii menționați care își rescrie textele și în limba română. Lucrarea va analiza, așadar, factorii care pot argumenta încadrarea acestor scriitori în literatura contemporană de limbă germană, dar care păstrează, la nivel textual sau de receptare, coloratura spațiului românesc.

Cuvinte-cheie: literatură de limbă germană, migrație, literatură migrantă, canon literar, literatură contemporană.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
255