Caracteristici ale predării limbii române studenților din comunitățile românești din Republica Serbia: prefigurarea unui manual

Abstract: (Teaching Romanian to students from the Romanian communities in Serbia: characteristics and difficulties) When teaching Romanian as a foreign language, we need to look at a special category, namely the Preparatory year students who have to reach a B1 level in Romanian within a year. There is great ethnic and linguistic diversity among these students, which would require the existence of textbooks to correspond to their specificity that is firstly defined by their mother tongue. In our communication, we will try to present the characteristics of teaching Romanian as a foreign language to first year students from the Romanian communities in Serbia. We will start from the results obtained following a teaching experiment carried out on a sample of 40 students. We believe these results entitle us to support the importance of compiling teaching materials that should meet the students’ needs, which are not taken into consideration by the general textbooks for foreigners.

Keywords: Romanian as a foreign language, Romanian communities in Serbia, Preparatory year, teaching experiment, teaching materials.

Rezumat: În cadrul predării limbii române ca limbă străină, o categorie aparte este constituită de studenţii anului pregătitor, care în decursul unui an trebuie să ajungă cel puţin la nivelul B1 în ceea ce priveşte cunoştinţele de limba română. Există o mare diversitate etnică şi lingvistică în rândul acestor studenţi, fapt ce ar necesita existenţa unor manuale care să răspundă şi să corespundă specificului acestora, specific determinat în primul rând de limba lor maternă. În comunicarea noastră, vom încerca să prezentăm particularităţile predării RLS studenţilor din comunităţile româneşti din Republica Serbia înmatriculaţi în anul pregătitor. Vom porni de la rezultatele obţinute în urma unui experiment didactic realizat pe un eşantion de 40 de studenţi, rezultate care ne îndreptăţesc, credem noi, să susţinem importanţa întocmirii unor materiale didactice care să vină în întâmpinarea nevoilor acestor cursanţi, nevoi de care manualele generale pentru străini nu ţin, în mod absolut firesc, cont.

Cuvinte-cheie: limba română ca limbă străină, comunități românești din Serbia, an pregătitor, experiment didactic, materiale didactice.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
248