Aspecte tehnico-interpretative în vocalitatea sopranelor dramatice

Abstract: (Techno-Interpretive Aspects in the Dramatic Soprano vocalsThe dramatic repertoire calls for special voices with an extraordinary adaptability, whether we talk about Verdi's or Puccini's compositions. Born or obtained by technique and study, these remarkable abilities are as follows: agility, enough volume to overcome the orchestra, dramatic high-power accents, pianissimo on long phrases, high-woven (tessitura), good representation of the low and medium register, and generally a darker color of the voice. Generally, the typologies of dramatic roles can be divided into dramatic coloratura roles and dramatic line roles. The dramatic coloratura roles, we encounter especially at Giuseppe Verdi, while in the verist repertoire the vast majority of the roles present, are dramatic line roles. I chose as the representative roles Abigail from Nabucco and Aida from Aida by Giuseppe Verdi. 

Keywords: drammatic, voices, Abigail, Aida, Verdi.

Rezumat: Repertoriul dramatic solicită voci speciale, cu o adaptabilitate ieșită din comun, indiferent că vorbim despre compozițiile lui Verdi sau ale lui Puccini. Înnăscute sau obținute prin tehnică și studiu, aceste abilități demne de remarcat sunt următoarele: abilitățile de coloratură sau agilitatea, volum suficient pentru a surclasa orchestra, accente dramatice de mare forță, pianissimo pe fraze întregi întregi, pe țesătură înaltă, o bună reprezentare a registrului grav și mediu, și în general o culoare mai întunecată a timbrului. În ansamblu, tipologiile rolurilor dramatice pot fi împărțite în roluri dramatice de agilitate și roluri dramatice de linie. Pe cele de agilitate le întâlnim în special la Giuseppe Verdi, în timp ce în curentul verist marea majoritate a rolurilor prezente sunt de linie. Le-am ales ca fiind reprezentative pe Abigail din opera Nabucco și Aida din opera Aida de Giuseppe Verdi.

Cuvinte-cheiedramatic, voci, Abigail, Aida, Verdi.

Sectiune
Muzică și teatru
Pagina
406