Cărți și biblioteci românești în Banatul sârbesc

Abstract: (Romanian Books and Libraries in Serbian Banat)Starting from the fact that in the Autonomous Province of Vojvodina (administrative-territorial unit within the Republic of Serbia) the Romanian language is one of the six official languages, the use of this language is present in all the state institutions, in the bodies of local self-government in the Serbian Banat (which is geographically and administratively located within Vojvodina) where the Romanian minority lives, in schools, mass-media, churches, cultural houses and non-governmental associations. One of the important achievements of the use of the Romanian language in the private and public life of the Romanians in Vojvodina is the presence of a rich book of Romanian books in numerous libraries on the territory of this province, starting from school, university, communal, parochial libraries, libraries associations and institutions representing the Romanian culture and identity in this space, to the libraries of institutions that do not have a Romanian character, but which, in addition to books in Serbian, also holds books of all the congregational peoples of Vojvodina, and book funds in various modal languages (such as, for example, Matica srpska Library in Novi Sad). Last but not least, the Romanian book is also preserved in numerous private libraries found in the Romanian intellectuals' property in the area or, in some cases, in baptized and consecrated collectors.

Keywords: Serbian Banat, periodic publications, book, library, culture.

Rezumat: Pornind de la faptul că în Provincia Autonomă Voivodina (unitate administrativ-teritorială în cadrul Republicii Serbia) limba română este una din cele șase limbi oficiale, uzul acestei limbi este prezent în toate instituțiile de stat, în organele autoguvernării locale din comunele Banatului sârbesc (care din punct de vedere geografic și administrativ se găsește în cadrul Voivodinei) în care trăiește minoritatea română, în școli, mass-media, biserici, case de cultură și asociații non-guvernamentale. Una din realizările importante ale utilizării limbii române în viața particulară și publică a românilor din Voivodina este și prezența unui bogat fond de carte în limba română în numeroase biblioteci de pe teritoriul acestei proivincii, pornind de la bibliotecile școlare, universitare, comunale, parohiale, bibliotecile asociațiilor și a instituțiilor care reprezintă cultura și identitatea românească pe acest spațiu, până la bibliotecile instituțiilor care nu au un caracter românesc, dar în care se păstrează, pe lângă cărți în limba sârbă, și fonduri de carte ale tuturor popoarelor conlocuitoare din Voivodina, cât și fonduri de carte în diferite limbi modiale (cum ar fi, de exemplu, Biblioteca Matica srpska din Novi Sad). Nu în ultimul rând, cartea românească se păstrează și în numeroase biblioteci particulare găsite în proprietatea intelectualilor de etnie română din zonă sau, în unele cazuri, la bibliofili și colecționari consacrați. 

Cuvinte-cheie: Banatul sârbesc, periodice, carte, bibliotecă, cultură.

Sectiune
Carte și bibliotecă
Pagina
317