Imaginea României: între localizări reale şi proiecţii imaginare (Umbre lungi de Alan Brownjohn şi Kitty şi Virgil de Paul Bailey)

Abstract (Romania's Image: between real locations and imaginary projection (Long Shadows by Alan Brownojhn and Kitty and Virgil by Paul Bailey) The communication Romania's Image: between real locations and imaginary projection (Long Shadows by Alan Brownojhn and Kitty and Virgil by Paul Bailey) dwells on some screenings of Romania, reflected in the two British novels. We propose a detailed analysis of mental constructs relative to our space of "frontier culture". We will penetrate the registers of Orientalism and Balkanism in order to achieve an ethnographic portrait of Romanians in western interpretation, setting a certain etnoimage. We will identify cultural stereotypes in the two novels that distort cultural identity. We will select clothing items as the identity element of border civilizations, traditional reflexes, attitudes towards women and the family institute.

Keywords: national image, cultural stereotype, identity, intercultural communication.

Rezumat: În comunicarea Imaginea României: între localizări reale şi proiecţii imaginare (Umbre lungi de Alan Brownjohn şi Kitty şi Virgil de Paul Bailey) urmează să prezentăm unele proiecții ale României, reflectate în cele două romane britanice. Vom propune o analiză detaliată a constructelor mentale relative la spațiul nostru de „frontieră culturală”. Vom pătrunde în registrele orientalismului şi balcanismului pentru a putea realiza portretul etnografic al românilor în interpretarea occidentalilor, configurînd o anumită etnoimagine. Vom identifica stereotipurile culturale în cele două romane, care distorsionează identitatea culturală. Vom selecta elementele de vestimentație ca element identitar la frontiera civilizațiilor, reflexele tradiționale, atitudinile faţă de femeie şi instituția familiei etc.

Cuvinte-cheie: imagine naţională, stereotip cultural, identitate, comunicare interculturală.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
376