Carmina Burana şi variante de traducere

Abstract: (Carmina Burana and Versions of Translations) This essay stops synthetically at a widely debated issue in a doctoral thesis. We propose to review some representative symbols from the text used by the composer Carl Orff in his symphonic Carmina Burana by appealing to our leader, the university professor Ph.D Dan Negrescu, whose version seeks to keep Latinity and, consequently, the musicality of the text, as the author himself confessed, being deeply concerned about keeping the shape and the meaning of the Latin text. Another translation that we will use in our study is that of Eugen Munteanu, exposed in his work, Carmina Burana Latin poetry anthology – a medieval version that has also helped us in interpreting symbolic levels,the ideation, the clarity of the lyrics’ translation. The analysis from symbolic perspective will be divided into three major cycles through which Carl Orff depicted human nature with its positive aspects that fall within certain codes of values, but also the dangerous side of the temptations that can harm human being. The three sections are: Primo vere, a cycle comprising medieval poems that capture the feelings of joy towards the arrival of spring, which animates all nature and those willing to taste the joys of youth. The second cycle consists of party songs or songs of glass –, under the title In Taberna, poems depicting human nature captured in ecstasy and drunken parties and the last section is reserved for Cour d'amours cycle that comprise beautiful love songs, written in minor tonalities, laments, elegies and poems celebrating clean erotic love. The three courses are framed by the goddess Fortuna, the theme of her wheel (perpetual motion) signifying impermanence and fickleness of the human condition.

Keywords: Carmina Burana, symbol, musicality, translational meaning, syncretism, poetical structure.

Rezumat: Prezentul studiu se opreşte sintetic asupra unei problematici dezbătute pe larg într.o teză de doctorat. Propunem spre analiză câteva simboluri reprezentative din textul utilizat de compozitorul Carl Orff în vocal – simfonicul său Carmina Burana, apelând la traducerea conducătorului nostru de doctorat, domnul Profesor Universitar Doctor Dan Negrescu, variantă care caută să păstreze latinitatea şi implicit muzicalitatea textului, după cum, însuşi autorul ne-a mărturisit, fiind adânc preocupat de păstrarea formatului şi înţelesului textului latin. O altă traducere pe care o vom utiliza în demersul studiului nostru este cea a lui Eugen Munteanu, expusă în lucrarea sa Carmina Burana, antologie de poezie latină medievală, variantă care ne-a ajutat, de asemenea, în interpretarea la nivei simbolic, ideatic, prin claritatea traducerii textului poetic. Analiza din perspectivă simbolică va fi structurată pe cele trei mari cicluri prin intermediul cărora Carl Orff a înfăţişat natura umană, cu aspectele ei pozitive ce ţin de sfera anumitor coduri de valori, dar şi latura periculoasă a tentaţiilor care pot aduce prejudicii fiinţei umane. Cele trei secţiuni sunt : Primo vere, ciclu care cuprinde poeme medievale ce surprind sentimentele de bucurie ale sosirii primăverii, care însufleţeşte întreaga natură, precum şi pe cei dornici să guste din bucuriile tinereţii. Al doilea ciclu este alcătuit din cântece de petrecere sau de pahar, reunite sub titlul In Taberna, poeme care înfăţişează natura umană, surprinsă în extazul petrecerilor bahice, iar ultima secţiune este rezervată ciclului Cour d’amours, care ne oferă splendide cântece de dragoste, scrise în tonalităţi minore, lamentaţii, elegii erotice precum şi poeme care celebrează iubirea curată. Cele trei cicluri sunt încadrate de tema zeiţei Fortuna cu roata ei în perpetuă mişcare semnificând efemeritatea şi nestatornicia condiţiei umane.

Cuvinte cheie: Carmina Burana, simbol, muzicalitate, înţeles translaţional, sincretism, structură poetică.

Sectiune
Limba şi literatura latină
Pagina
82