Aspect, față, floare, culoare în vocabularul gastronomic românesc

Abstract: (Aspect, Face, Flower, Colour in the Romanian Gastronomic Vocabulary) The paper discusses the words designating food aspect, viz. față (face), floare (flower), culoare (colour), and their variants, compounds, and determinants. These words’ lexicographic and contextual meanings (both denotative and metaphoric ones) are analysed, their grammatical categories and spellings are also discussed, while equally reviewing the most frequent syntagms and phrases they are part of. This research is made from a diachronic perspective. The words and phrases under discussion have been identified in Romanian cookbooks issued along three centuries (from the early 18th century to the early 21st century). The aim of this research is twofold. First, it intends to demonstrate the internal coherence of the Romanian gastronomic lexicon and its relationships with various linguistic registers, both synchronically and diachronically. Second, it aims at reconsidering some lexicographical definitions (especially from the Romanian thesaurus dictionary), while laying stress on the relevance of studying the gastronomic vocabulary for an adequate lexicalsemantic, sylistic, and grammatical analysis of Romanian.

Keywords: Romanian language, lexical-semantic analysis, diachrony, cookbooks, lexical variants.

Rezumat: Comunicarea discută lexemele referitoare la aspectul mâncării – față, floare, culoare. Sunt analizate sensurile lexicografice și cele contextuale – denotative și metaforice –, categoriile gramaticale și grafia lexemelor și sunt trecute în revistă expresiile și sintagmele cele mai frecvente în componența cărora intră fiecare lexem în parte. Analiza este întreprinsă dintr-o perspectivă diacronică. Cuvintele și expresiile analizate au fost reperate în cărți de bucate românești redactate pe parcursul a trei secole (18-21). Cercetarea are un scop dublu. Își propune să demonstreze coerența internă a lexicului gastronomic românesc și relațiile acestuia cu diferitele registre ale limbii române în sincronie și în diacronie și urmărește să completeze și să nuanțeze definițiile din dicționarele românești (dicționarul-tezaur, în primul rând), arătând importanța pe care o are studiul vocabularului gastronomic pentru analiza lexico-semantică, stilistică și gramaticală a limbii române.

Cuvinte-cheie: limba română, analiză lexico-semantică, diacronie, cărți de bucate, variante lexicale.

Sectiune
Comunicări în plen
Pagina
55