Acrivie și iconomie bisericească în concepția Sfântului Teodor Studitul

Abstract: (Akribeia and ecclesiastical Oikonomia according to Saint Theodore the Studite) The object of our study is Saint Theodore the Studite (759-826) and his take on the concepts of “akribeia” (ἀκρίβεια) and ecclesiastical “oikonomia” (οἰκονομία). Our pursuit starts from the premise that, in Byzantine canon law, akribeia (accuracy, rigor) and oikonomia (exception, waiver, accommodation, adjustment) create a dynamic couple of canonic principles. Our research is based on the analysis of Theodore the Studite’s treaty on oikonomia, and of his bountiful correspondence. In the name of akribeia, Theodore the Studite dismisses all forms of oikonomia. In his opinion, oikonomia can temper the rigor of canon law enforcement, but cannot suspend it altogether. Emperors are not granted special privileges in regards to the enforcement of oikonomia. Oikonomia cannot be used as an excuse or a free pass to commit abuse of power. One single bishop cannot decide on the enforcement of an oikonomia; the decision must be taken by an ecumenical council or by summoning the authority of a saint.

Keywords: akribeia, oikonomia, Theodore the Studite, canon, Church.

Rezumat: Studiul nostru are ca obiect concepția Sfântului Teodor Studitul (759-826) cu privire la problematica acriviei (ἀκρίβεια) și iconomiei bisericești (οἰκονομία). Demersul nostru pornește de la premisa că, în dreptul canonic bizantin, akribeia (exactitate, rigoare) și oikonomia (excepție, dispensă, derogare, acomodare, ajustare) formează un cuplu dinamic de principii canonice. Cercetarea noastră se bazează pe investigarea tratatului despre iconomie a lui Teodor Studitul, precum și a bogatei corespondențe a eminentului monah. În numele acriviei (akribeia), Teodor Studitul respinge toate formele de iconomie (oikonomia). În opinia Studitului, iconomia poate să tempereze rigoarea aplicării canoanelor, însă nu poate să suspende aplicarea dispozițiilor canonice. Împărații nu beneficiază de un drept special în privința aplicării iconomiei. Nu este permis să se acopere un abuz de putere prin aplicarea iconomiei. Un singur episcop nu poate să hotărască aplicarea unei iconomii; în acest sens este necesară fie o decizie luată de un sinod fie, pentru aplicarea iconomiei, se impune invocarea autorității unui sfânt.

Cuvinte cheie: acrivie, iconomie, Teodor Studitul, canon, Biserică.

Sectiune
Istorie
Pagina
246