CICCRE XI / 2023
9-10 iunie 2023

Orateurs confirmés

Programme

CICCRE, la XIe édition, les 9-10 juin 2023

Diversité culturelle et plurilinguisme dans l’espace roman                
 

PROGRAMME GÉNÉRAL DU COLLOQUE

Le vendredi, 9 juin 2023

(Aula BCUT)

9.30-10.00Accueil des participants
10.00-10.45

Ouverture du colloque ; allocutions des invités et des organisateurs

Discours d'ouverture: Valy CEIA, Maître de Conférences, Présidente du CICCRE, vice-doyenne de la Faculté des Lettres, Histoire et Théologie

Allocutions:

Marilen Gabriel PIRTEA, Professeur des Universités, Recteur de l'Université de l'Ouest de Timișoara

José Miguel VIÑALS ARIÑO, Consul honoraire du Royaume d'Espagne à Timișoara

Segundo Rufino DELGADO MONTENEGRO, Consul honoraire de la République du Pérou à Timișoara

Angela PESAVENTO, Consul honoraire de l'Italie à Timișoara

Ioana COSTA, Professeur des Universités HDR, Société d'Études Classiques

Lancement du volume Quaestiones Romanicae X. Identité – Diversité

Présentation du programme général du colloque

10.45-11.00Pause-café
11.00-13.00Conférences plénières
11.00-12.00Paul VIDESOTT, Université Libre de Bolzano/Bozen, Italie, Société de Linguistique Romane, La diversità linguistica in Europa. Osservazioni dal punto di vista delle „piccole“ lingue
12.00-13.00Florencio DEL BARRIO DE LA ROSA, Université Ca' Foscari de Venise, Italie, Los “cambios de género (gramatical)” en el español rural del siglo XXI
13.00-14.30Pause-déjeuner (Zaza RestoPub, 9 Blv. V. Pârvan)
15.00- 18.40Sessions de communications en parallèle (à l’UOT)
19.00Dîner (Brasileiro, Bastion Timișoara)

Le samedi, 10 juin 2023

(UVT)

10:00-13.00Sessions de communications en parallèle (à l’UOT)
13.00-14.30Pause-déjeuner (Zaza RestoPub, 9 Blv. V. Pârvan)
15.00-18.00Visites guidées au Musée d’Art et au centre-ville de Timișoara
15.00-17.00

Visite des expositions:

Le sommet de l’art préhistorique européen. La Culture Cucuteni-Trypillia

Timișoara – le portrait d’une ville

La peinture médiévale du Banat

L’art moderne roumain

Les tableaux du peintre Corneliu Baba

17.00

Récital soutenu par les étudiants de la Faculté de Musique et de Théâtre de l’Université de l’Ouest de Timișoara: Diversité et universalité: sous le signe de l’harmonie et du rythme:

Laurențiu HNATIUC – l’air Vaga luna de Bellini

Maria BOLDAN – l’air Merce di letti amiche, de l’opéra Vespri siciliani de Verdi

Darius GRUIȚĂ – l’air Largo factottum della cita, de l’opéra Le Barbier de Séville de Rossini

Iosia BALTEȘ – canzonetta Ditincello vuje de Rodolfo Falvo et Enzo Fusco

Darius GRUIȚĂ et Maria BOLDAN – duet Dunque io son..., de l’opéra Le Barbier de Séville de Rossini

Ilinca MANOLE – l'air d'Adina Prendi... prendi per me sei libero... de l’opéra L'elisir d'amore de G. Donizetti

Ioana Mia IUGA – canzonetta Me voglio fa na' casa de G. Donizetti

Augustin VITAN – canzonetta Santa Lucia de Teodoro Cottrau

Ioana Mia IUGA – canzonetta Il Barcaiolo de G. Donizetti

Emanuele NORI e Luca NORI - canzonetta 'O surdato 'nnammurato" de Massimo Ranieri

Emanuele NORI – l'air E la solita storia del pastore... de l’opéra L'arlesiana de Francesco Cilea

Alexandru TICULA e Maria BOLDAN - duet Cinema Paradiso d'Enzo Morricone

Tous les étudiants – canzonetta O sole mio d’Ernesto de Curtis

Au piano: Rareș PĂLTINEANU, maestro accompagnateur de l'Opéra National Roumain de Timișoara

Coordinateurs du programme artistique:

Mariana ȘARBA, Maître de Conférences

Ioana Mia IUGA, Maître-Assistante

18.30Dîner festif et clôture du colloque (Stradivarius, 5 Place de l’Union)

LIMBA, LITERATURA ȘI CULTURA LATINĂ

VINERI, 9 IUNIE 2023

- Sala 204 -


Multiculturalitate, metamorfoze identitare, plurilingvism

Moderatoare: Ioana COSTA, Universitatea din București

15.00-15.20Simona GEORGESCU, Universitatea din București, ‘Marea’ în limbile vechi indo-europene: diversitate sau unitate culturală?
15.20-15.40Elena-Tia SANDU, Universitatea de Vest din Timișoara, A cultu atque humanitate […] longissime absunt (Caesar, Bellum Gallicum I, 1). Cultură și umanitate în Roma antică
15.40-16.00Edith-Adriana UNCU, Universitatea de Vest din Timișoara, Mirum me desiderium tenet urbis... Retorica exilului și literatura migrației în peisajul multicultural al Romei
16.00-16.20Carmen FENECHIU, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Peregrinis verbis utendo: Dificultăți în traducerea lui Suetonius
16.20-16.40Ioana COSTA, Universitatea din București, De hac spirante Laurea
16.40-17.00Pauză

 

Diversități culturale și reprezentările lor

Moderator: Theodor GEORGESCU, Universitatea din București

17.00-17.20Maria SUBI, Universitatea de Vest din Timișoara, „Sămânța” femeii între ebr. zera și gr. sperma
17.20-17.40Theodor GEORGESCU, Universitatea din București, Diversitatea receptării sau de ce Cicero și epoca modernă îl apreciază diferit pe Thucydides
17.40-18.00Ilona DUȚĂ, Universitatea din Craiova, Extremele alterității: înțelepciunea (senecană) și nebunia (neroniană)
18.00-18.20Gabriela RADU, Universitatea de Vest din Timișoara, „Ut veritas magis eluceret” în Imago Novae Hungariae

 

SÂMBĂTĂ, 10 IUNIE 2023

- Sala 204 -

Stilistici identitare

Moderatoare: Ilona DUȚĂ, Universitatea din Craiova

10.00-10.20Dana LĂPĂDAT-NICOLA, Liceul Teoretic „Adam Müller Gutenbrun”, Arad, Tristele și Ponticele ovidiene. Diversitas în exil
10.20-10.40Adina ROȘU, Universitatea din Oradea, Catullus – poet antic modern și modernist
10.40-11.00Simona NICOLAE, Universitatea din București & Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române, Elemente ale prozodiei latine și grecești la sfârșitul Antichității: Anthologia Latina și Anthologia Graeca

LIMBA ROMÂNĂ

VINERI, 9 IUNIE 2023

- Sala 202 -

Limba română

Moderatori: Prof. univ. dr. Ileana OANCEA, Lect. dr. Oana BOC

15.00-15.20Maria ALDEA, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Importanța dicționarului în învățarea limbii
15.20-15.40Florina-Maria BĂCILĂ, Universitatea de Vest din Timișoara, Construcții cu verbul a tăcea în poezia lui Traian Dorz
15.40-16.00Oana BOC, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Metafore ale diversității lingvistice în teoria lui Humboldt
16.00-16.20Eugenia BOJOGA, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Imaginea limbii române din Republica Moldova în spațiul online rusesc
16.20-16.40Mirela-Ioana BORCHIN, Universitatea de Vest din Timișoara, Simbolul antropocosmic în poezia românească
16.40-17.00Pauză de cafea
17.00-17.20Mădălina CHITEZ, Valentina MUREȘAN, Roxana ROGOBETE, Universitatea de Vest din Timișoara, „Între uz și abuz”? Anglicismele în scrierea academică din România. Studiu de caz: corpusul EXPRES
17.20-17.40Simona CONSTANTINOVICI, Universitatea de Vest din Timișoara, Cutia de rezonanță a cuvintelor
17.40-18.00Adriana IEREMCIUC, Universitatea de Vest din Timișoara, Între Chéri și Curtezana. Reflecții asupra actului traductiv
18.00-18.20Costinel-Iulian PARTENIE, Universitatea de Vest din Timișoara, Diversitatea tematică în Priveliștile lui Benjamin Fundoianu
18.20-18.40George-Bogdan ȚÂRA, Universitatea de Vest din Timișoara, Latinitate și diversitate în lexicul românesc. Concepția autorilor de gramatici scrise în limba latină
18.40-19.00Mihaela SECRIERU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Secolul al XXI-lea și schimbarea paradigmei cultural-științifice în predarea lingvisticii (cu privire specială asupra sintaxei)

SÂMBATA, 10 IUNIE 2023

- Sala 202 -

Limba română ca limbă străină

Moderatori: Lect. dr. Nadia Obrocea, Lect. dr. Maria GROSU

10.00-10.20Eliana-Alina COMAN, Universitatea de Vest din Timișoara, Elaborarea textelor de către studenții străini care studiază limba română. Provocări și strategii
10.20-10.40Irina DINCĂ, Universitatea de Vest din Timișoara, Integrarea cuvintelor cu încărcătură culturală în predarea românei ca L2
10.40-11.00Maria GROSU, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca, Pedagogia proiectului în didactica limbilor-culturi
11.00-11.20Alexandra ILIE, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Impactul instrumentelor de traducere automată și de prelucrare a limbajului natural asupra învățării limbii române ca limbă străină
11.20-11.40Nadia OBROCEA, Universitatea de Vest din Timișoara, Fenomenul endoforic în didactica limbii române ca limbă străină. Unele aspecte
11.40-12.00Cristina-Raluca SICOE, Universitatea de Vest din Timișoara, Strategii didactice de dezvoltare a competențelor transversale ale studenților în timpul cursului de limba română ca limbă străină
12.00-12.20Iulia-Maria TICĂRĂU, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Înglobarea culturii „trăite” la cursurile de limbă din domeniul RLS – o perspectivă integratoare
12.20-12.40Luciana Cosmina (VELȚĂNESCU) IANU, Universitatea de Vest din Timișoara, Teorii privitoare la numărul diatezelor

LITERATURA ROMÂNĂ

VINERI, 9 IUNIE 2023

- Sala 201 -

Perspective contemporane       
Moderatoare: Emanuela ILIE, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

15.00-15.20Grațiela BENGA-ȚUȚUIANU, Institutul „Titu Maiorescu”, Filiala din Timişoara a Academiei Române, Natural Born Digitals? Plurilingvism și eticǎ postumanǎ în poezia contemporanǎ româneascǎ
15.20-15.40Gabriela GLĂVAN, Universitatea de Vest din Timișoara, Dialectele traumei: literatura despre pandemia covid
15.40-16.00Gabriela-Emilia MERCE, Universitatea de Vest din Timișoara, Identitate și memorie în romanul lui Oleg Serebrian Woldemar
16.00-16.20Roxana ROGOBETE, Universitatea de Vest din Timișoara, Utilizarea resurselor în redactarea analizelor de text literar: corpus și clișee
16.20-16.40Discuții
16.40-17.00Pauză

 

Identitate, istorie, traumă       
Moderatoare: Grațiela BENGA-ȚUȚUIANU, Institutul „Titu Maiorescu”, Filiala din Timişoara a Academiei Române

17.00-17.20Emanuela ILIE, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, „Lăsa cuvintele să atârne ca o frânghie”. Agonia comunicării și alte ipostaze ale morţii în Raftul cu ultimele suflări de Aglaja Veteranyi
17.20-17.40Carina JOSAN, Universitatea de Vest din Timișoara, Expresii ale autenticismului în literatura română interbelică
17.40-18.00Mihaela-Andra ANDREI, Universitatea de Vest din Timișoara, Dihotomii identitare în Basarabia în contextul cristalizării conștiinței naționale: 1918-1940
18.00-18.20Dumitru TUCAN, Universitatea de Vest din Timișoara, Holocaustul din România și reprezentările sale culturale. O încercare de schiță istorică.
18.20-18.40Discuții

SÂMBĂTĂ, 10 IUNIE 2023

- Sala 201 -

Hibridizări       
Moderator: Dumitru TUCAN, Universitatea de Vest din Timișoara

10.00-10.20Florentina NICOLAE, Universitatea Ovidius din Constanța, Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, Geografie culturală în operele lui Dimitrie Cantemir asupra expediției în Caucaz
10.20-10.40Loredana CUZMICI, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Orient și Occident în romanul românesc
10.40-11.00Mădălina STOICA, Universitatea Ovidius din Constanța, Dileme identitare la intersecția dintre Est și Vest. Cazul Matei Vișniec
11.00-11.20Alexandra OLTEANU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Trecutul ca resursă imaginativă. Hibriditate, model și adaptare în romanul istoric al lui Alexandru I. Alexandrescu
11.20-11.40Giovanni MAGLIOCCO, Università di Bari „Aldo Moro”, Hibridizări multiculturale: folosirea motivelor folclorice românești în rescrierea pasoliniană a mitului oedipian
11.40-12.00Discuții finale ale secțiunii

LANGUE ET LITTERATURES FRANÇAISES ET FRANCOPHONES

LE VENDREDI, 9 JUIN 2023

- Salle 701 -

Traduction et traductologie       
Modératrice: Cosmina LUNGOCI, Université de l’Ouest de Timișoara

15.00-15.30Mirela-Cristina POP, Université Politehnica Timișoara, Sur le transfert en français des culturèmes roumains désignant des noms de fêtes
15.30-16.00Ileana Neli EIBEN, Université de l’Ouest de Timişoara, Écrire étranger ou décloisonnement des frontières linguistiques entre le français et le roumain dans Heureux qui comme mon aspirateur, a fait un beau voyage… de Florentina Postaru
16.00-16.30Laura PĂTRU, Şcoala Vintilă Brătianu, Ştefăneşti, Argeş, Un défi à la traduction : le poème « Claire de lune » de Paul Verlaine
16.30-17.00Pause-café

 

Didactique FOU       
Modératrice: Mirela-Cristina POP, Université Politehnica de Timișoara

17.00-17.30Cosmina-Simona Lungoci, Université de l’Ouest de Timișoara, Le professeur de FLE – médiateur linguistique et interculturel dans le contexte de l'enseignement roumain
17.30-18.00Mihaela POPESCU, Université Politehnica Timişoara, Enseigner la francophonie aux étudiants des filières scientifiques
18.00-18.30Felicia CONSTANTIN, Université d’Oradea, Métamorphoser et optimiser l’enseignement de l’intercompréhension avec l’intelligence artificielle / ChatGPT : un avenir prometteur pour le plurilinguisme

LE SAMEDI, 10 JUIN 2023

- Salle 701 -

Littératures française et francophones       
Modératrice: Monica GAROIU, Université de TennesseeChattanooga, États-Unis

10.00-10.30Ramona MALITA, Université de l’Ouest de Timişoara, Alter locus chez Anna de Noailles : l’Orient
10.30-11.00Monica GAROIU, Université de TennesseeChattanooga, États-Unis, Diversité culturelle et multilinguisme dans Une vie de boy de Ferdinand Oyono
11.00-11.30Andreea DOBRESCU, Université de l’Ouest de Timişoara, La relation dialogique entre l’Ici et l’Ailleurs : la stratification culturelle de l’espace. Étude de cas : Le dernier roi d’Angkor de Jean-Luc Coatalem
11.30-12.00Claudiu GHERASIM, Université de l’Ouest de Timişoara, Les (dé)routes de Télémaque à Paris : l’odyssée migratoire dans Les Pieds sales d’Edem Awumey
12.00-12.30Ioana-Maria MARCU, Université de l’Ouest de Timişoara, L’entre-deux espaces et l’acceptation/le refus de la diversité culturelle et linguistique dans la littérature issue de l’immigration maghrébine

LINGUA, LETTERATURA E CULTURA ITALIANA

VENERDÌ, 9 GIUGNO 2023

- Sala 206 -

Letteratura italiana       
Modera: Gabriela DIMA, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

15.00-15.20Adriana GUARNIERI, Università Ca’ Foscari di Venezia, Cronache di guerra e di pace” di Silvio Guarnieri
15.20-15.40Gloria GRAVINA, Universitatea de Vest din Timișoara, "Bande" e repertori lirici nell'Ottocento, in transito verso il Novecento. I luoghi
15.40-16.00Monica FEKETE, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Esempi di diversità etnica e linguistica nei romanzi di Andrea Camilleri e Giulio Angioni
16.00-16.20Gabriela DIMA, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, “La sinagoga degli zingari” di Ben Pastor, un giallo storico multiculturale
16.20-16.40Christoph FLECHL, Universitatea de Vest din Timișoara, On the beat. La ricezione letteraria di Jack Kerouac nell’opera di Pier Vittorio Tondelli
16.40-17.00Pausa caffè

 

Modera: Delia-Ioana MORAR, Universitatea Babeș-Bolyai

17.00-17.20Alessandro ROSSELLI, Università degli Studi di Szeged, Diversità e plurilinguismo in “La scomparsa di Patò” (2000) di Andrea Camilleri
17.20-17.40Delia-Ioana MORAR, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Plurilinguismo e disordine del mondo in Carlo Emilio Gadda
17.40-18.00Miruna Ioana BULUMETE, Universitatea din Bucureşti, La luce e il fuoco nella narrativa di Francesco Pona: un approccio stilistico-narratologico e culturale dei loro connotati simbolici e metaforici
18.00-18.20Serena VINCI, Università di Modena e Reggio Emilia, Un ponte tra Italia e Romania: il caso delle autrici rumene italofone
18.20-18.40Emma MALASPINA, Università di Szeged, L’italiano regionale in Alessandro Manzoni

- Sala 207 -

Traduttologia       
Modera: Oana SĂLIŞTEANU, Universitatea din Bucureşti

15.00-15.20Antonio IURILLI, Università di Palermo, Orazio e i volgari nazionali dell’Europa neolatina nell’età del libro antico
15.20-15.40Oana SĂLIŞTEANU, Universitatea din Bucureşti, L’eccesso nella poesia italiana barocca e alcune tecniche traduttive
15.40-16.00Aurora FIRŢA-MARIN, Universitatea din Bucureşti, Figure sintattiche nella traduzione in romeno dei versi di Giorgio Caproni
16.00-16.20Paolo DI VICO, Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, Nitra, Il plurilinguismo come risorsa della traduzione
16.40-17.00Pausa caffè

 

Studi culturali       
Modera: Corina-Gabriela BĂDELIȚĂ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

17.00-17.20Anamaria GEBĂILĂ, Universitatea din București, La costruzione figurata dell’immagine degli stranieri nelle interviste di Nicolae Ceaușescu alla stampa estera. Un approccio stilistico
17.20-17.40Corina-Gabriela BĂDELIȚĂ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Multilinguismo e multiculturalismo nelle canzoni italiane attuali
17.40-18.00Katarína KLIMOVÁ, Università Comenio di Bratislava, Multilinguismo, diversità culturale, lingue romanze (il caso della Slovacchia)
18.00-18.20Beáta PAPP, Università degli Studi di Pécs, Insegnamento bilingue italo-ungherese: Esame di Stato − Geografia in lingua italiana
18.20-18.40Iulian Cătălin DĂNILĂ, Universitatea „Apollonia” din Iași, Interculturalità e italianistica nella rivista Însemnări ieșene

SABATO, 10 GIUGNO 2023

- Sala 205 -

Letteratura e cultura italiana       
Modera: Lorenzo MARMIROLI, Università degli Studi di Szeged, Universitatea de Vest din Timișoara

10.00-10.20Mirela Ileana BONCEA, Universitatea de Vest din Timișoara, Călin TIMOC, Muzeul Național al Banatului, „La scoperta della Transilvania" dello studioso Luigi Ferdinando Marsigli e dei suoi collaboratori italiani dell'esercito asburgico
10.20-10.40Afrodita Carmen CIONCHIN, Universitatea de Vest din Timișoara, La condizione degli scrittori romeni italofoni migranti
10.40-11.00Salvatore Francesco LATTARULO, Università Aldo Moro di Bari, Cristo si è fermato a Timisoara: un film di Andrei Ujica sul "Vangelo" di Pier Paolo Pasolini
11.00-11.20Lorenzo MARMIROLI, Università degli Studi di Szeged, Universitatea de Vest din Timişoara, Pinocchio come lettura pedagogica in Ungheria (1899-1999)
11.40-12.00Pausa caffè

- Sala 207 -

LINGUA ITALIANA        
Modera: Marinela VRĂMULEŢ, Universitatea "Ovidius" din Constanța

10.00-10.20Anna ANDREINI, Università di Siena, La formazione dei docenti di italiano L2 in Ungheria: una prima indagine
10.20-10.40Marinela VRĂMULEŢ, Universitatea "Ovidius" din Constanța, Metafore dei fenomeni naturali riferite agli esseri umani: dalla "tempesta nel cuore" ai "lampi d’odio" o "di felicità" (uno studio comparato tra italiano e romeno)
10.40-11.00Corina ANTON, Universitatea din Bucureşti, Il latino fra linguaggi specialistici e usi comici nelle novelle di Matteo Bandello
11.00-11.20Daniela BOMBARA, Università di Messina, Gotico nordico e siciliano a confronto: dal Frankenstein etneo di Henry Milner ai mad scientists di Luigi Capuana
11.20-11.40Silvia MADINCEA PAȘCU, Nervoso – nervous, sensibilesensible, morbido – morbid; le trappole dei falsi amici in italiano e inglese
11.40-12.00Pausa caffè

LENGUA, LITERATURA Y DIDÁCTICA ESPAÑOLAS

VIERNES, 9 DE JUNIO DE 2023

- Aula 307 -

Identidad y diversidad en el ámbito literario y didáctico        
Moderadoras: Lavinia SIMILARU, Universidad de Craiova, Lara Isabel SERÉN RAPOSO, Universidad de Oeste de Timişoara; Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED

15.00-15.20Aura Cristina BUNORO, Universidad de Bucarest, Erotismo, corporalidad y deconstrucción en Elogio de la madrastra de Mario Vargas Llosa
15.20-15.40Lavinia SIMILARU, Universidad de Craiova, Refranes sobre los pájaros en español y en rumano
15.40-16.00Lara Isabel SERÉN RAPOSO, Universidad de Oeste de Timişoara; Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED, Mundos ficcionales de la literatura española contemporánea en entornos virtuales educativos
16.20-16.40Comentarios de la sección
16.40-17.00Pausa de café

 

Moderadoras: Cristina VARGA, Universidad Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca Luminiţa VLEJA, Universidad de Oeste de Timişoara

17.00-17.20Cristina VARGA, Universidad Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, La terminología de la desigualdad y de la discriminación en las lenguas románicas. Aspectos lingüísticos, culturales e interculturales
17.20-17.40Roxana GAIŢĂ, Universidad de Oeste de Timişoara, La gamificación en el aula: ¿qué es y cómo aplicarla?
17.40-18.00Roxana Maria CREŢU, Universidad del Oeste, Particularidades del lenguaje de las influencers de moda y belleza
18.00-18.20Oana-Adriana DUŢĂ, Universidad de Craiova; RoxanaMaria CREŢU, Universidad de Oeste de Timişoara, La fraseología española y rumana con nombres propios: casos de identidad y diversidad en el ámbito románico
18.20-18.40Comentarios finales de la sección

ISTORIE ȘI STUDII CULTURALE

VINERI, 9 IUNIE 2023 

- Sala 203 -

Moderator: Wilhelm TAUWINKL, Universitatea din București

15.00-15.20Elia FIORENZA, Università della Calabria, Giuda, il Vangelo di Gesù. La scoperta, il papiro e l’archeologia nei conflitti armati
15.20-15.40Wilhelm TAUWINKL, Universitatea din București, Traducerea cuvintelor tabu din Biblie. Studiu de caz asupra traducerilor în limba română
15.40-16.00Alexandra-Mariana GAVRILĂ, Universitatea de Vest din Timișoara, Școala Doctorală de Științe Umaniste, Biserica Romano-Catolică „Sfânta Treime” Vinga
16.00-16.20Larisa LOZEANU, Universitatea de Vest din Timișoara, Școala Doctorală de Științe Umaniste, Biserica mănăstirii călugărilor franciscani minoriți de la Lugoj

 

Moderator: Simona DRĂGAN, Universitatea din București

16.20-16.40Simona DRĂGAN, Universitatea din București, Caritate și magnificență ca virtuți cavalerești. Messer Torello și Saladin, o istorie de Boccaccio în text și imagini
16.40-17.00Pauză
17.00-17.20Mihaela VLĂSCEANU, Universitatea de Vest din Timișoara, Pictura plafonantă a bisericii Sf. Nepomuc din Timișoara - o reconstituire pe baza imaginilor document
17.40-18.00Adrian DEHELEANU, Muzeul Național al Banatului Timișoara, Tematica istorică în arta oficială românească între 1966-1989 (pictura, sculptura, grafica)
18.00-18.20George Dan ISTRATE, Universitatea de Artă și Design, Cluj-Napoca, Carrara – spațiul în care prin sculptură se depășesc limitele diversității lingvistice și culturale

- Sala 205 -

Moderator: Mariana BALACI, Universitatea de Vest din Timișoara

15.00-15.20Mariana BALACI, Universitatea de Vest din Timișoara, Aspecte privind diversitatea de exprimare a credinței la Tibiscum
15.20-15.40Simona REGEP, Universitatea de Vest din Timișoara, Considerații privind diversitatea culturii materiale din castrul de la Tibiscum. Lămpile
15.40-16.00Laurențiu NISTORESCU, Centrul de Studii DacoRomanistice Lucus Timișoara, Ecuația etnolingvistică de la Dunărea de Jos, în debutul instituirii hunocrației
16.00-16.20Mircea MĂRAN, Școala de Studii Înalte pentru Educatori și Medicină din Vârșeț, Învățământ universitar și cercetări științifice la românii din Serbia
16.20-16.40Iuliana GALEȘ, Liceul Teoretic „Dositei Obradovici” Timișoara, Învățământul pluriling din România între tradiție și modernizare
16.40-17.00Pauză
17.00-17.20Nicolae HURDUZEU, Universitatea de Vest din Timișoara, Sensibilități și controverse în predarea istoriei
17.40-18.00Atalia ONIȚIU, Mariana BALACI, Universitatea de Vest din Timișoara, Percepția studenților asupra cercetărilor arheologice preventive din Timișoara
18.00-18.20Maria HADIJI, Muzeul Satului Bănățean Timișoara, Valorificarea colecțiilor muzeale – cataloage de colecție

SÂMBĂTĂ, 10 IUNIE 2023 

- Sala 203 -

Moderator: Vasile RĂMNEANȚU, Universitatea de Vest din Timișoara

10.00-10.20Eusebiu-Marcel NARAI, Universitatea de Vest din Timișoara, Relaţiile româno-franceze în a doua jumătate a anului 1931, reflectate în paginile cotidianului bănăţean „Vestul"
10.20-10.40Radu PĂIUȘAN, Universitatea de Vest din Timișoara, Activitatea comunistă în sud-vestul României în noiembrie 1944
10.40-11.00Eusebiu-Marcel NARAI, Marius-Laurențiu BROTAC, Universitatea de Vest din Timișoara, Activitatea Partidului Comunist în județul Arad în anul 1945
11.00-11.20Vasile RĂMNEANȚU, Universitatea de Vest din Timișoara, Aspecte privind starea de spirit a populației județului Timiș în anul 1985
11.20-11.40Pauză

MUZICĂ ȘI TEATRU

VINERI, 9 IUNIE 2023 

- Sala 248 -

Moderator: Rafaela CARABENCIOV, Universitatea de Vest din Timișoara

15.00-15.20Violeta-Simona ZONTE, Universitatea de Vest din Timişoara, Identitatea contrariilor Dumnezeu – Diavol în dramaturgia lui Lucian Blaga
15.20-15.40Lavinia RĂDUCAN (căs. MUZICAȘ), Universitatea de Vest din Timișoara, Orfeu și taina muzicii
15.40-16.00Karin Bianca ASULTANI-HANSMANN, Universitatea de Vest din Timișoara, "Woyzeck" – teatrul social de actualitate și receptarea sa pe scenele din România
16.00-16.20Roxana Sorana ARDELEANU, Universitatea de Vest din Timișoara, Muzica, personaj sonor în spectacolul de teatru
16.20-16.40Nicolae Mihai BRÂNZEU, Universitatea de Vest din Timișoara, Identitatea regizorului în spectacolul de operă Vocea umană de Francis Poulenc
16.40-17.00Pauză
17.00-17.20Simona NEGRU, Universitatea de Vest Timișoara, Portrete de mari cântăreți bănățeni (III)
17.20-17.40Mariana Irina ȘARBA, Universitatea de Vest Timișoara, Analiza rolului Rosina din opera Bărbierul din Sevilla de Gioachino Rossini
17.40-18.00Ioana Mia IUGA, Universitatea de Vest Timișoara, Soprana Virginia Zeani – "prima donna assoluta"
18.00-18.20Ani Rafaela CARABENCIOV, Universitatea de Vest Timișoara, Damian Vulpe – 60 de ani de cronică muzicală
18.20-18.40Irina Zamfira DĂNILĂ, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, Dovezi ale bilingvismului practicii muzicale ortodoxe de strană în fondul de manuscrise psaltice de la Biblioteca Ecumenică „Dumitru Stăniloae”a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei din Iași

CARTE ȘI BIBLIOTECĂ

SÂMBĂTĂ, 10 IUNIE 2023 

- Sala de seminar a Bibliotecii Centrale Universitare „Eugen Todoran” Timișoara -

Moderatoare: Ivona OLARIU, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași Manuela ZĂNESCU, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timișoara

11.00-11.20 Vasile DOCEA, Universitatea de Vest din Timișoara, Multilingvism monarhic. Studiu de caz: limbile publicațiilor din biblioteca principelui Carol I al României
11.20-11.40 Mihai PANU, Universitatea de Vest din Timișoara, Cultură și ideologie în România interbelică: Rolul cărților ca mijloace de propagandă
11.40-12.00Manuela ZĂNESCU, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timișoara, Colecțiile bibliotecilor într-un mediu multietnic. Biblioteci din Timișoara: studiu de caz
12.00-12.20Arina STOENESCU, Universitatea Lund, Suedia, Politica tipografierii și diversității lingvistice în România în secolul al XX-lea
12.20-12.40Maria MICLE, Universitatea de Vest din Timișoara, Elena Târziman, Universitatea din București, Cercetare și educație de specialitate în domeniul LIS din România
12.40-13.00Ivona OLARIU, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași, Perspective românești asupra viitorului publicării în acces deschis (acorduri transformative)

Colloque International Communication et culture dans la Romania Européenne (CICCRE)           
la XIe édition, les 9-10 juin 2023,   
Université de l’Ouest de Timișoara,    

Diversité culturelle et plurilinguisme dans l’espace roman


Appel à communications

Dès son édification jusqu’à nos jours, l’espace roman européen a été sujet à des dynamiques multiples : linguistique, culturelle, historique, politique, géographique, etc., mais permanentes, dues à l’interaction continue avec d’autres cultures et à leur absorption et intégration dans un archétype profondément latin.

Au cours des dernières décennies, l’enseignement bilingue est devenu de plus en plus répandu dans la Romania européenne ; c’est un aspect particulièrement bénéfique qui transcende les frontières et qui engendre à la fois l’exercice de la communication interculturelle et l’approfondissement théorique des concepts complexes, trouvés en interdépendance, tels que la compétence (multi)culturelle (interculturelle, métaculturelle, transculturelle) et le plurilinguisme.

Connaître et creuser la culture et l’esprit d’un peuple c’est explorer et réfléchir sur sa langue. Par conséquent, grâce à cette approche éducative unificatrice, la culture crée non seulement sa propre architecture interne, mais, en égale mesure, nos relations avec les autres qui se situent dans le même espace concret et idéal de notre demeure spirituelle. La ville de Timișoara sera, en 2023, la Capitale européenne de la culture : c’est une opportunité à pas manquer, ainsi qu’une ouverture à double sens – de l’intérieur à l’extérieur et vice-versa –, afin d’éveiller la conscience des habitants de pratiquer l’exercice de la diversité culturelle de l’Europe. Les visiteurs, à leur tour, font partie de ce projet spécial, grâce auquel la ville acquerra de nouvelles dimensions de la culture européenne, en général, et de la culture romane, en particulier ; en tant que véritables ambassadeurs culturels, ils vont assurer le lien entre notre cité, l’une des plus compréhensives de la Roumanie, et le reste du monde.

La diversité géographique, historique, linguistique et culturelle réclame, par voie de conséquence, que le plurilinguisme (l’utilisation de plusieurs langues par un individu) et le multilinguisme (la coexistence de plusieurs langues au sein d’une communauté ou d’un groupe social) aillent de pair. Cette diversité linguistique et culturelle de la Romania est une ressource commune sans égal : d’un côté, les efforts déployés dans le domaine de l’éducation résident dans la réflexion sur la relation entre le fond commun et le fond spécifique, sur le rapport entre l’adoption et l’adaptation des emprunts dans les langues romanes ; d’un autre côté, cette diversité est une source féconde de compréhension et d’enrichissement intellectuel par la connaissance mutuelle plus approfondie des langues néolatines.

Étroitement lié à ce que l’on a présenté en haut et conformément aux principes établis par le Conseil de coopération culturelle du Conseil de l’Europe et par la Commission européenne du patrimoine culturel, la XIe édition du Colloque international Communication et culture dans la Romania Européenne mènera de front les lignes thématiques mentionnées, abordées dans une perspective générale, non-exhaustive, mais polyvalente : la diversité culturelle et le plurilinguisme dans l’espace roman.

En assumant ces repères, la problématique de la XIe édition de ce colloque ouvre ses portes à ceux qui s’y intéressent – professeurs, chercheurs, doctorants –, invités à proposer des communications pour un des domaines suivants : langue et littérature latines, langue et littérature roumaines, roumain langue étrangère, langue et littérature françaises, langue et littérature italiennes, langue et littérature portugaises, langue et littérature espagnoles, didactique des langues romanes, histoire et études culturelles, musique et théâtre, beaux-arts, bibliothéconomie.

Organisateurs et partenaires institutionnels

Cette manifestation scientifique est organisée par la Faculté des Lettres, Histoire et Théologie de l’Université de l’Ouest de Timişoara par l’intermédiaire du Centre d’Études Romanes (CSRT) et en partenariat avec la Fondation de l’Université de l’Ouest de Timişoara, la Sociétés des Études Classiques (SSC), l’Ambassade de l’Espagne à Bucarest, le Consulat d’Espagne à Timişoara, le Consulat d’Italie à Timişoara, l’Association Comitato „Dante Alighieri” de Timişoara, l’Institut Français de Timişoara, la Bibliothèque Centrale Universitaire Eugen Todoran de Timişoara.

À partir de 2021, CICCRE fait partie de la série d’événements UNITA Constellation (www.univ-unita.eu).

Présidente du colloque:     
Valy CEIA, Maître de Conférences, Université de l’Ouest de Timișoara

Équipe d’organisation:     
Mirela BONCEA, Maître-assistante   
Emina CĂPĂLNĂȘAN, Maître-assistante   
Valy CEIA, Maître de Conférences   
Ioana Mia IUGA, Maître-assistante   
Ramona MALIȚA, Maître de Conférences HDR   
Silvia MADINCEA-PAȘCU, Maître de Conférences   
Simona REGEP, Maître-assistante   
Roxana ROGOBETE, Assistante   
Dumitru TUCAN, Maître de Conférences HDR   
Bogdan ȚÂRA, Maître de Conférences   
Luminița VLEJA, Maître de Conférences   
Manuela ZĂNESCU, Docteur en Histoire

Comité scientifique

Comité honorifique

Florica BECHET, Professeur des universités, émérite, Université de Bucarest  
Jenny BRUMME, Professeur des universités, Université de Barcelone  
Riccardo CAMPA, Académicien, HDR, Institut Italo-Latinoaméricain de Rome  
Sanda CORDOȘ, Maître de Conférences, Université « Babeş-Bolyai » de Cluj-Napoca  
Ioana COSTA, Professeur des universités, HDR, Université de Bucarest  
José Manuel GONZÁLEZ CALVO, Professeur des universités, émérite, Université d’Estrémadure, Cáceres, membre correspondent de l’Académie Royale de l’Espagne  
Jukka HAVU, Professeur des universités, émérite, Université de Tampere, membre correspondent de l’Académie Royale de l’Espagne  
Michael METZELTIN, Académicien, HDR, Université de Vienne  
Ileana OANCEA, Professeur des universités, Université de l’Ouest de Timişoara  
Adriano PAPO, Académicien, HDR, Université d’Udine, Centre de recherche « Adria-Danubia », Duino-Aurisina, Trieste  
Lăcrămioara PETRESCU, Professeur des universités, Université « Alexandru Ioan Cuza » de Jassy

Comité scientifique

Tamar APTSIAURI, Professeur des universités, Université de Tbilissi 
Georgiana I. BADEA, Professeur des universités, Université de l’Ouest de Timișoara 
Laura BĂDESCU, Directeur de recherche, HDR, Institut d’Histoire et de Théorie littéraire « G. Călinescu » de l’Académie Roumaine 
Florica BECHET, Professeur des universités, émérite, Université de Bucarest 
Katalin BODI, Maître de Conférences, HDR, Université de Debrecen 
Tibor BERTA, Professeur des universités, Université de Szeged 
Frédérique BIVILLE, Professeur des universités, Université « Lumière » Lyon 
Mirela BORCHIN, Maître de Conférences, Université de l’Ouest de Timișoara 
Jenny BRUMME, Professeur des universités, Université de Barcelone 
Norberto CACCIAGLIA, Professeur des universités, HDR, Université pour étrangers de Pérouse 
Giovanni CAPECCHI, Professeur des universités, HDR, Université pour étrangers de Pérouse 
Ioana COSTA, Professeur des universités, HDR, Université de Bucarest 
Vasile DOCEA, Professeur des universités, HDR, Université de l’Ouest de Timișoara, Bibliothèque Universitaire « Eugen Todoran » de Timișoara 
Monica FEKETE, Maître de Conférences, Université « Babeş-Bolyai » de Cluj-Napoca 
Katarzyna GADOMSKA, Professeur des universités, HDR, Université de Silésie de Katowice 
José Manuel GONZÁLEZ CALVO, Professeur des universités, émérite, Université d’Estrémadure, Cáceres, membre correspondent de l’Académie Royale de l’Espagne 
Jukka HAVU, Professeur des universités, émérite, Université de Tampere, membre correspondent de l’Académie Royale de l’Espagne 
Coman LUPU, Professeur des universités, Université de Bucarest, Faculté pédagogique de Bratislava 
Laszlo MARJANUCZ, Professeur des universités, HDR, Université de Szeged 
Ileana OANCEA, Professeur des universités, Université de l’Ouest de Timişoara 
Adriano PAPO, Académicien, HDR, Université d’Udine, Centre de recherche « Adria-Danubia », Duino-Aurisina, Trieste 
Antonio PATRAȘ, Professeur des universités, HDR, Université « Alexandru Ioan Cuza » de Jassy 
Lăcrămioara PETRESCU, Professeur des universités, Université « Alexandru Ioan Cuza » de Jassy 
Elena PÎRVU, Professeur des universités, Université de Craïova 
Vasile POPOVICI, Professeur des universités, HDR, Université de l’Ouest de Timișoara 
Alessandro ROSSELLI, Professeur des universités, Université de Szeged 
Eleonora RINGLER PASCU, Professeur des universités, HDR, Université de l’Ouest de Timișoara 
Mihaela Silvia ROŞCA, Maître de Conférences, Université de l’Ouest de Timișoara 
Leonardo SARACENI, Professeur des universités, Institut Supérieur de Musique « Francesco Cilea » de Castrovillari 
Oana SĂLIŞTEANU, Professeur des universités, Université de Bucarest 
Nathalie SOLOMON, Professeur des universités, HDR, Université « Via Domitia » de Perpignan 
Geza SZASZ, Maître de Conférences, Université de Szeged 
Andreea TELETIN, Maître-assistante, Université de Bucarest, Université Sorbonne Paris III 
Maria ȚENCHEA, Professeur des universités, Université de l’Ouest de Timișoara 
Libuše VALENTOVÁ, Professeur des universités, Université Charles de Prague 
Estelle VARIOT, Maître de Conférences, HDR, Université Aix-Marseille, AMU 
Leonard VELCESCU, directeur de recherche, Centre d’études CRESEM-CRHiSM, Université « Via Domitia » de Perpignan 
Violeta ZONTE, Professeur des universités, HDR, Université de l’Ouest de Timișoara