Cariere feminine în mediul universitar timișorean în perioada comunistă

Abstract: (Women's Careers in the University Environment of Timisoara During the Communist Period) In Romania, an important part of the history of women's emancipation has been influenced by the political left. Without denying the contribution of the socialist state to the acquisition of political rights and access to education or work, the integration of women in the communist system, propagandistic declared emancipation, has left deep and often negative traces in the Romanian society. Forced and artificial, the so called liberation did nothing but lead to a new, more subtle subjugation of the woman, who became not only mother / wife and worker, but also the maker of society. In this paper I want to remake and exemplify the way in which ideological decisions led to the construction of new feminine images and to a new condition of women in an ambivalent social, political, economic and cultural reality. Therefore, I want to explore the links between the gender policies of the time and the professional experiences of the Academia in Timisoara in socialist Romania from the perspective of the concept of gender.

Keywords: Communist Romania, women academics, discriminated elite, privileged elite.

Rezumat: În România, o bună parte din istoria emancipării femeii a fost influențată de stânga politică. Fără a nega contribuția statului socialist la dobândirea drepturilor politice și a accesului la educație sau muncă, integrarea femeii în sistemul comunist, propagandistic declarată emancipare, a lăsat urme profunde, deseori negative, în societatea românească. Eliberarea, în mare parte forțată și artificială, din perioada comunistă nu a făcut altceva decât să conducă la o nouă subjugare mai subtilă a femeii, devenită nu doar mamă/soție și muncitoare, ci și făuritoare a societății. În lucrarea de față vreau să refac și să exemplific modul în care gândirea și decizia politică ideologizată au condus la construcția de noi imagini feminine și la o nouă condiție a femeii într-o realitate socială, politică, economică și culturală ambivalentă. De aceea, vreau să explorez legăturile dintre politicile de gen ale vremii și experiențele profesionale ale spațiului universitar timișorean din România socialistă prin prisma conceptului de gen.

Cuvinte-cheie: România comunistă, femei universitare, elită discriminată, elită privilegiată.

Sectiune
Carte și bibliotecă
Pagina
343