Probleme în predarea limbii române ca limbă străină. Studiu de caz: articolul în limba română

Abstract: (Problems that Arise when Teaching Romanian as a Foreign Language. Case Study: the Article in Romanian) is a study that followed a didactic experience of teaching Romanian as a foreign language. The first part of the article brings into discussion a series of situations, when the specialty authors approach different problematic aspects in the discipline of teaching Romanian as a foreign language. The second part of the article is dedicated to the experience of teaching the article to students who speak mixed Romanian dialects from Serbia, and it presents some observations, examples and solutions. 

Keywords: language, grammar, practice, exercise, experience.

Rezumat: Limba română ca limbă străină deține o tradiție a predării sale și se conturează tot mai accentuat drept o parte a limbii unde specialiștii se adaptează continuu la schimbările survenite odată cu evoluția didacticii predării limbilor străine. Manualele și studiile recente arată că predarea limbii române ca limbă străină traversează un proces de dezvoltare, mai cu seamă că învățarea limbii române este în prezent accesibilă și în mediul virtual, grație unor site-uri și aplicații realizate în acest scop. 

Cuvinte-cheie: limbă, gramatică, practică, exercițiu, experiență .

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
377