România în presa cotidiană sârbă

Abstract: (Romania in the Serbian Daily Newspapers) The aim of this paper is to investigate how the Serbian daily newspapers report on the events in Romania. It is the intention of the author to analyse texts about this issue – 61 in total, published between January 1 2012 and May 20 2013, in three daily newspapers: Večernje novosti (non-tabloid) – 23 texts, Blic (semi-tabloid) – 24 texts, Kurir (tabloid) – 14 texts, according to a code list used for journalistic text analyses. All the texts were extracted from online archive of the abovementioned newspapers. Bearing all that in mind, the following aspects will be analysed: text length, journalistic genre, text authorship, cause of reporting, visual presentation, location, theme, subject, object, value context, and headline. The emphasis will be placed on the question of how the selected media present the event and what is similar and what is different in the topic that is being researched.

Keywords: Romania, Serbian daily newspapers, report, analysis, journalistic text.

Rezumat: Scopul acestei lucrări este de a investiga în ce mod presa cotidiană sârbă relatează despre întâmplările din România. Intenţia autoarei este de a analiza un corpus de 61 de texte, publicate în perioada 1 ianuarie 2012 – 20 mai 2013, în trei cotidiene: Večernje novosti (nontabloid) - 23 de texte, Blic (semitabloid) – 24 de texte, Kurir (tabloid) - 14 texte, pe baza unui codex de analiză a textului jurnalistic. Textele pe tema propusă au fost extrase din arhiva on-line a cotidienelor menţionate. Având în vedere toate acestea, s-au analizat următoarele aspecte: lungimea textului, genul jurnalistic, autorul textului, ocazia relatării, prezentarea vizuală, locul desfăşurării evenimentului, tema, subiectul relatării, obiectul relatării – despre cine sau despre ce se vorbeşte, atitudinea subiectului faţă de obiect şi titlul articolului, scopul fiind de a se detecta atât asemănările, cât şi deosebirile în abordarea tematicii propuse de către cotidienele respective.

Cuvinte-cheie: România, presa cotidiană sârbă, relatare, analiză, text jurnalistic.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
403