Destinul unei limbi vernaculare în context romanic

Abstract: (The destiny of a vernacular language in a Latin culture) Romània has a “binding capacity”, a magnetism that no other linguistic group can equal, and Provencal language is a basic vein of its resistance over centuries. The Occitan or Provencal language has maintained its purity beyond Loire, from the Spanish to the Italian borders. History has shown that Occitan language had a tougher destiny than other Latin literary languages. Its rise during the Middle Ages and in the following period, as an important language of culture (spread both in the South – in the Iberian Peninsula, in Italy, including in Sicily, and in the North, in Great Britain and in the Germanic countries) would gradually come to an end. Fortunately, some famous scholars' contributions, such as Frédéric Mistral and, more recently, Pierre Bec, Paul Zumthor, Michel Zink and many others, have saved this language from decay and forgetfulness. Beyond its cultural importance, this language represents an European cultural phenomenon. Practically, we could say that Romània's birth certificate is written in Provencal.

Keywords: Romània, Provencal, European Culture, Glottogenesis, Neo-Latin Languages.

Rezumat: Romània posedă acel „liant”, acel magnetism pe care nicio altă grupă lingvistică nu le poate egala, provensala fiind un filon de bază al rezistenţei sale în timp. Limba occitană sau provensală s-a păstrat în toată puritatea sa dincolo de Loara, de la graniţele Spaniei până la cele ale Italiei. Istoria a arătat că această limbă a avut un destin mai zdruncinat faţă de celelalte limbi romanice literare. Strălucirea pe care o dobândise în Evul Mediu şi în perioada imediat următoare, ca importantă limbă de cultură (răspândită atât în sud, în Peninsula Iberică, în Italia, inclusiv în Sicilia, precum şi în nord, în Marea Britanie şi în ţările germanice) avea să se estompeze treptat. Din fericire, aportul unor romanişti celebri, ca de exemplu Frédéric Mistral şi, mai nou, Pierre Bec, Paul Zumthor, Michel Zink şi mulţi alţii, a salvat de la decădere şi uitare această limbă care dincolo de încărcătura sa culturală reprezintă un fenomen cultural european. Practic, am putea spune că certificatul de naştere al Romàniei este scris în provensală.

Cuvinte-cheie: Romània, provensala, cultura europeană, glotogeneză, limbi neolatine.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
365