Participarea dacilor la răscoala antiromană a pannonilor la începutul secolului I p.Chr.

Abstract: (The Participation of the Dacians to the Pannonian Tribes Revolt against Rome at the begininng of the 1st Century A.D) The conquest of Gaul by Caesar and then setting the Rhine border in the next era paved the way Roman conquests along the Danube from the last decades of the first century BC . Octavianus Augustus wanted his empire on the Danube border determined to have a natural border with the Barbarian world, north, and in order to fully control the most important trade route linking East and West Europe and also connect to the important "Amber Road "trade route connecting central Europe to the Baltic Sea area. In this context conquest Pannonia was inevitable and it will be carrying out general destionici as Agrippa and Tiberius emperor, but quite difficult due to frequent local riots. The most important was that of 6-9 years AD and that the future emperor Tiberius hardly choked it using a large number of troops. Literary sources makes it clear that the Dacians, Pannonia eastern neighbors attacked each Danube valley in raids robbery, aggravated fragile Roman dominions. The imperial delegates in the area during the reign of Augustus had always to intervene militarily to reject attacks of the Dacians beyond the Danube, and in the era of emperor Tiberius to enter the territory of the Dacian tribes to pacify them.

Keywords: Danube, Rebellion, Dacians, attack, Roman Army.

Rezumat: Cucerirea Galliei de către Caesar și apoi stabilirea graniței pe Rhin în epoca următoare a deschis calea cuceririlor romane de-alungul Dunării încă din ultimele decenii ale secolului I a.Chr. Octavianus Augustus își dorea stabilită granița imperiului pe Dunăre, pentru a avea o graniță naturală cu lumea barbară, nordică, dar și pentru a putea deplin controla cea mai importantă rută comercială care lega estul de vestul Europei și totodată se conecta la importantul „Drum al chihlimbarului”, rută comercială care lega centrul Europei de arealul Mării Baltice. În acest context cucerirea Pannoniei era inevitabilă și ea va fi realizarea unor generali destionici ai împăratului precum Agrippa sau Tiberius, dar destul de greu datorită deselor revolte locale. Cea mai importantă a fost cea din anii 6-9 p.Chr. și pe care viitorul împărat Tiberius cu greu a înăbușit-o folosind un număr mare de trupe. Izvoarele literare lasă să se înțeleagă că dacii, vecinii estici ai pannonilor au atacat de fiecare pe valea Dunării, în raiduri de jaf, agravând situația fragilei stăpâniri romane. Delegații imperiali din zonă au trebuit în timpul domniei lui Augustus mereu să intervină militar pentru respinge atacurile dacilor dincolo de Dunăre, iar în epoca împăratului Tiberius să intre în teritoriul triburilor dacice pentru a le pacifica.

Cuvinte cheie: Dunăre, rascoală, daci, atacuri, armată romană.

Sectiune
Istorie și teologie
Pagina
795