Maladiile sistemului socio- politic reprezentate în romanul românesc (1960-1980)

Abstract (Diseases of the Socio-political System as Depicted in the Romanian Novel’s 1960-1980): Literary period from 1960 to 1980 include a double issue: find the formula for expression of the meaning of reality by identifying some subversive strategies. We will be studying how physical or mental illness becomes a representation of a social and political system, who is also ill. We will try to find a pattern to build the relationship between literary and political, to establish some type of disease: states of anguish, anxiety, loneliness and the functioning of the sick body representations in literature are objectives of the project. From the representation of the sick body, and the disease as the topic of the text, up to the interpretation of some aspects of intertextuality view like intrusion into the body of the book, this is a panorama of a process that took place in this communist period. This requires an over-simplification and ordering the type of diseases included in the literary texts, on the level of the Novels characters, society, language. Romanian novel Absenții by Augustin Buzura offers a wide range of representations of this type by putting the emphasis on the reformulation of the narrative discourse in the light of the socio-political climate.

Keywords: illness, subversion, system, novel, fictional character.

Rezumat: Perioada literară dintre 1960-1980 presupune o dublă încercare de găsire a formulei de exprimare a sensului realității prin identificarea unor strategii subversive. Este studiat modul în care boala fizică sau psihică devine o reprezentare a unui sistem social și politic, el însuși bolnav. Găsirea unui tipar care să construiască relația dintre politic și literar, stabilirea unor forme ale bolii sufletești (stări de angoasă, anxietate, singurătate), precum și funcționarea unor reprezentări ale corpului bolnav în literatură ca imagine sunt obiective ale studiului de față. De la corpul bolnav al personajului, la boală ca subiect al textului și până la interpretarea ca intruziune a unor aspecte intertextuale în corpul cărții, încercarea de constituire a unei panorame a amplului proces ce a avut loc în perioada menționată presupune o schematizare și ordonare a tipurilor de boli inserate în textele literare, fie la nivelul personajelor, la nivelul societății, fie la nivelul limbajului intertextual. Romanul Absenții de Augustin Buzura oferă o plajă variată de reprezentări de acest tip prin punerea în evidență a nevoii de reformulare a discursului narativ în funcție de climatul socio-politic al perioadei de analizat.

Cuvinte-cheie: maladie, subversiune, sistem, roman, personaj.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
152