Istoria romană traversând libretul italian în opere mozartiene

Abstract: (Roman History across italian libretto in Mozart's Operas) In this study we pursue the interests of Wolfgang Amadeus Mozart for classical antiquity, in a specific vision of the eighteenth century with the inherent distortions. A Mozart italian libretto opera repertoire research highlights a number of titles that refer directly to Roman antiquity and several types of Roman leaders, reflecting, moreover, Mozart's interest for leaders. Six of Mozart's representative works are connected to Latin, pagan Ancient Rome and Roman mythology. The spirituality of XVIIth and XVIIIth centuries European history and Roman mythology had a significant role in these works. This research aims to have more segments, not necessarily distinct. The first one focuses on descriptive and critical bibliography, classical and modern, emphsising the transition period from the mythological Rome to the founding Rome. This is followed by the Republican period and it ends with the great Imperial period, which reminds Mozart of the period that he lives under the reign of Joseph II. This paper follows ancient classical sources (Ovidius, Titus Livius, Cicero, Tacitus) and is focused primarily on the inspiring sources for the italian librettos of six of Mozart's works, that fit the requirements of our research: Apollo et Hyacinthus, Mitridate Re di Ponto, Ascanio in Alba, Il sogno di Scipione, Lucio Silla and La Clemenza di Tito.

Keywords: Mozart, italian libretto, antiquity, italian operra, history.

Rezumat: În studiul de față vom urmări interesul lui Wolfgang Amadeus Mozart pentru antichitatea clasică, desigur într-o viziune specifică secolului al XVIII-lea cu deformările inerente. O cercetare a repertoriu de operă mozartian cu libret italian pune în evidenţă câteva titluri care trimit direct la antichitatea Romană la câteva tipologii de conducători romani ceea ce şi explică de altfel interesul lui Mozart pentru conducători. Din creaţia lui Wolfgang Amadeus Mozart un număr de 6 opere dintre operele reprezentative au avut de a face cu limba latină, istoria Romei antice păgâne sau cu mitologia romană. În spiritualitatea europeană a secolelor XVII - XVIII, istoria şi mitologia romană a avut un rol semnificativ. Cercetarea îşi propune să aibă mai multe părţi, nu neapărat distincte în măsura în care partea întâi, axându-se pe bibliografie descriptivă şi critică clasică şi modernă, urmăreşte trecerea de la Roma mitologică la Roma întemeierii. Urmează apoi perioada republicană și se încheie cu marea perioadă imperială, care lui Mozart îi aminteşte de perioada pe care o trăieşte el sub domnia lui Iosif al II-lea. Lucrarea urmăreşte sursele antice clasice (Ovidiu, Titus Livius, Cicero, Tacitus), aceste surse fiind trecute prin bibliografia critică modernă. Ca atare, cercetarea în esență se axează tocmai pe sursele de inspirație ale libretelor operelor lui Mozart. Operele lui Mozart vizate sunt: Apollo et Hyacinthus, Mitridate Re di Ponto, Ascanio in Alba, Il sogno di Scipione, Lucio Silla și La Clemenza di Tito.

Cuvinte cheie: Mozart, libretul italian, antichitate, opera italiană, istorie.

Sectiune
Limba şi literatura latină
Pagina
86