Rituri funerare la romani. Eneida

Abstract: (Funeral Rites in Ancient Rome. Aeneid) Funeral rites are the expression of a religious attitude that reflects man's belief in the afterlife. In Aeneid, Virgil describes many rituals associated with burial or cremation. In this paper, I will analyze description of funeral rites in order of seeing if they evoke practice funeral rites as it recorded in archaeological evidence or whether they constitute only a literary convention.

Keywords: funeral rites, cremation, inhumation, burial customs, epic.

Rezumat: Expresie a unei atitudini religioase care reflectă credinţa omului în ,,lumea de dincolo”, ritul funerar descris în poemul vergilian, Eneida, dezvăluie obiceiuri de îngropare şi de incinerare a morţilor practicate în timpurile arhaice, de diferite neamuri – troieni, etrusci, arcadieni, rutuli etc. În lucrarea de faţă, ne propunem să analizăm riturile funerare descrise de Vergiliu pentru a observa dacă ele evocă sau nu practica înregistrată de arheologia funerară sau dacă acestea constituie doar o convenţie literară.

Cuvinte-cheie: funerar, incinerare, înhumare, obicei, epos.

Sectiune
Limba şi literatura latină
Pagina
151