Femeia romană, femeia greacă. De la excludere la libertinaj. Asemănări și diferențe

Abstract: (The Greek and Roman women in antiquity. From seclusion to libertinism) In the antique literature and historiography, the woman is less discussed or is not necessarily the center of the events. Instead she is often used by historiographers, comedy and tragedy authors, satirists or antique philosophers for negative or positive examples or just as a pedagogical instrument for the women of that time. The historic tradition and sources show us a Greek woman with very few rights and the same roman woman, but with some ideas of independence. This short study has the purpose to identify the common and different points of the two feminine entities, especially before the roman conquest of Greece, as to clarify the proof of the women libertinism after this conquest.

Keywords: gender, The Other, subordination, exempla, collective memory.

Rezumat: Atât în literatură, cât şi în istoriografia antică greacă şi latină, femeia este un subiect dezbătut mai puţin sau nu este neapărat centrul relatării anumitor evenimente. În schimb, ea este folosită atunci când istoriografii, autori de tragedii şi de comedii, satirişti sau filozofii antici încearcă să dea exemple pozitive şi negative pentru a scoate în evidenţă fie grandoarea propriului popor, fie decadenţa sa sau pur şi simplu ca instrument pedagogic pentru femeile epocii. Tradiţia şi izvoarele istorice ne arată o femeie greacă foarte îngrădită în libertăţi şi o femeie romană la fel de subordonată, dar cu o oarecare idee de independenţă. Acest scurt studiu are scopul de a identifica punctele comune şi diferite ale celor două entităţi feminine, mai ales în perioada anterioară cuceririi romane a coloniilor greceşti, precum şi de a lămuri problema libertinajului femeilor după această cucerire.

Cuvinte cheie: gen, Celălalt, subordonare, exempla, memorie colectivă.

Sectiune
Istorie
Pagina
236