Literatura română din Voivodina: despre poetul Ion Miloş

Abstract: (Romanian Literature in Voivodina: Ion Miloș) Through his lyrics, the poet Ion Miloș (originating from the Serbian Banat) offered in his work an original vision of the role of poetry and religion in the life of modern being. On the other side, he tried to offer an original recipe for creating a discussion of ideas and interactive exposure of some axiological options. The pain of poetry and religion is a theme that has constantly preoccupied Ion Miloș under whose sign he gave life to many lyrics. His poetry must be necessarily seen as an integral part of his vast cultural-literary commitment. Spread over more than four decades, his volumes of poetry in Romanian language foremost highlight the direct and permanent contact with Western-European poetic space.

Keywords: canon, Ion Miloș, poetry, Romanian literature from Serbian Banat, modernism.

Rezumat: Prin versurile sale, poetul Ion Miloş, originar din Banatul sârbesc, a oferit în opera sa o viziune originală asupra rolului poeziei şi al religiei în viaţa omului modern. Pe de altă parte, a încercat să ofere o reţetă originală pentru crearea unei dezbateri de idei şi de expunere interactivă a unor opţiuni axiologice. Durerea poeziei şi a religiei este o temă care l-a preocupat constant pe Ion Miloş, sub semnul căreia a dat viaţă multor versuri. Poezia lui trebuie văzută neapărat ca parte integrantă a vastei sale angajări cultural-literare. Răspândite pe intervalul a peste patru decenii, volumele sale de poezie în limba română evidenţiază în primul rând contactul direct şi permanent cu spaţiul poetic vest-european.

Cuvinte-cheie: canon, Ion Miloș, poezie, literatura română din Banatul Sârbesc, modernism.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
265