Rimele rare în poezia lui Eugen Dorcescu

Abstract: (Rare rhymes in Eugen Dorcescu’s poetry) The paper entitled Rare rhymes in Eugen Dorcescu’s poetry aims to prove the special role of surprising morphological combinations, occurring in rhyme contexts, of increasing the power of suggestion in expressing the poetic idea. The couple of words that make the rhyme associates the significance of sounds with meaning and aesthetic sense. These entities interfere, since the rhyme reveals and underlies the poem’s message. As products of creativity, giving the impression of spontaneity, rare rhymes are met, especially in Eugen Dorcescu’s unconventional poems. For instance, the following combinations occur in rhyme contexts: a verb and a proper noun, name of God („Mă rog, nădăjduiesc să-L vezi,/ să ai/ Păstor şi-Ocrotitor pe El Shaddai”; „Grădina din care culegem, din/ care prânzim./ Grădina sădită cu minunile Tale,/ Yah Elohim”); an interjection and a personal pronoun, symbol of God („fânul/ răsfirat de/ zefirul hai-hui,/ fânul pur, ne-nceput,/ pe al cărui covor/ mi s-a părut/ a zări,/ când şi când,/ urma Lui”); a personal pronoun, linked to an imperative and a noun, with a definite article („Strânge-le!”/ Şi le strâng, şi le pierd,/ şi le pierd, şi le strâng,/ odată cu vinul înnebunitor, înspumat,/ cum e sângele”); a personal pronoun with a noun („Cea care mă așteaptă ești tot tu,/ În zarea ta de siluetă gnu”); an adjective and a proper noun, name of a mythical character („în bezna/ complice./ Acolo, te strig și-mi/ răspunzi./ Acolo-mi răspunzi/ când te strig:/ Euridice!/ E-u-ri-di-ce!”); a preposition and a pronoun, a preposition and a noun, respectively („Orice se-ntâmplă-i numai pentru a/ Te desena mai clar. E numai pentru/ A decupa în vid făptura ta:/ Un cerc sporind întruna către centru”) etc. The surprising synthesis musicality - meaning is very clear in the case of rare rhymes. Otherwise, if the meaning is feeble, the strange, exotic, metaphysical sonorities etc. would remain simple experiments.

Keywords: rare rhymes, semantic effect, sonority, morphological combinations, synthesis of meanings.

Rezumat: Lucrarea intitulată Rimele rare în poezia lui Eugen Dorcescu are ca finalitate demonstrarea rolului unor combinaţii morfologice inedite, ocurente în poziţie de rimă, de a spori, prin efectul de surpriză, expresivitatea ideii poetice. Cuplul rimic astfel constituit asociază semnificaţia sonoră cu sensul lexical și sensul estetic, cu atât mai mult, cu cât, cel mai adesea, la rimă se concentrează și se revelează mesajul. Ca produse ale inventivităţii, degajând impresia de spontaneitate, rimele rare se întâlnesc, la Eugen Dorcescu, mai frecvent, în poeziile cu formă neconvenţională. De exemplu, figurează în poziţie de rimă: un verb şi un substantiv propriu, nume al Divinităţii („Mă rog, nădăjduiesc să-L vezi,/ să ai/ Păstor şi-Ocrotitor pe El Shaddai”; „Grădina din care culegem, din/ care prânzim./ Grădina sădită cu minunile Tale,/ Yah Elohim”); o interjecţie şi un pronume personal, care, prin simbolizare, evocă Divinitatea („fânul/ răsfirat de/ zefirul hai-hui,/ fânul pur, ne-nceput,/ pe al cărui covor/ mi s-a părut/ a zări,/ când şi când,/ urma Lui”); un pronume personal, formă neaccentuată, legată de un verb la imperativ, într-o rimă la distanţă cu un substantiv articulat enclitic („Strânge-le!”/ Şi le strâng, şi le pierd,/ şi le pierd, şi le strâng,/ odată cu vinul înnebunitor, înspumat,/ cum e sângele”); un pronume personal cu un substantiv cu valoare adjectivală („Cea care mă așteaptă ești tot tu,/ În zarea ta de siluetă gnu”); un adjectiv şi un substantiv propriu, nume de personaj mitic („în bezna/ complice./ Acolo, te strig și-mi/ răspunzi./ Acolo-mi răspunzi/ când te strig:/ Euridice!/ E-u-ri-di-ce!”); o prepoziţie şi o formă pronominală, respectiv o prepoziţie şi un substantiv, în rimă încrucişată („Orice se-ntâmplă-i numai pentru a/ Te desena mai clar. E numai pentru/ A decupa în vid făptura ta:/ Un cerc sporind întruna către centru”) etc. Sinteza surprinzătoare muzicalitate - sens este foarte vizibilă în cazul rimelor rare, unde, fără suportul sensului, sonoritățile stranii, exotice, livrești, metafizice etc. ar rămâne simple performanțe artizanale.

Cuvinte-cheie: rime rare, efect semantic, sonoritate, combinaţii morfologice, sinteză de sensuri.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
169