Adolf Ulrich, autorul catalogului bibliotecii regelui Carol I: o ipoteză

Abstract: (Adolf Ulrich, the Author of the Catalog of the Library of King Carol I: a HypothesisCarol I of Romania (Prince since 1866, King between 1881 and 1914) owned a very large library hosted by the Palace in Bucharest. It contained books and newspapers from around the world, especially Europe. Its main purpose was to provide the monarch with the information needed in the process of governance. At a given moment, Carol I had a library catalogue created, meant to organize the large number of volumes and periodicals for a more efficient use. Even though the books were scattered after the abolition of the monarchy in 1947, the catalogue has endured. It is not dated, so one aim of this study is to find out when it was created. Secondly, I want to clarify the dilemma about the catalogue’s authorship. Going through the varied information contained by the document, an approximation of its beginnings can be attempted: between the autumn of 1879 and the spring of 1881. The problem of finding out the author of the catalogue is difficult, although his name is written down on the document: Adolf Ulrich. The task is made harder by the fact that there were several homonymous characters who lived during that period. Analysing several indirect pieces of evidence, I would like to advance the hypothesis that the author was Adolf Ulrich (1860-1889), historian and archivist in Hanover, who, at the time when the catalogue was created, was a student at the University of Göttingen.

Keywords: Carol I of Romania, Adolf Ulrich, catalogue, library.

Rezumat: Carol I al României (principe din 1866, rege între 1881 și 1914) a deținut o foarte mare bibliotecă, adăpostită în Palatul din București. Ea conținea cărți și periodice colectate din toată lumea, dar mai ales din Europa. Principala funcție a acesteia era să îi ofere monarhului informațiile de care avea nevoie în procesul guvernării. La un moment dat, Carol I a pus să se întocmească un catalog bibliotecii. Rostul acestuia consta în sistematizarea numărului mare de cărți și reviste, în scopul unei mai eficiente utilizări a lor. Deși cărțile s-au risipit după alungarea monarhiei în 1947, catalogul se mai păstrează încă. El nu este datat, așa încât, un prim scop al acestui articol este de a afla când a fost întocmit. Al doilea scop este lămurirea problemei paternității catalogului. Analizând diferite informații conținute de document, putem aproxima perioada realizării lui: între toamna anului 1879 și primâvara anului 1881. Problema autorului catalogului este destul de dificilă, deși numele acestuia este înscris pe document: Adolf Ulrich. Dificultatea identificării provine din existența mai multor personaje omonime care au trăit în acea epocă. Analizând diferite mărturii indirecte, susținem ipoteza că autorul a fost Adolf Ulrich (1860-1889), istoric și arhivar în Hanovra, care în momentul întocmirii catalogului era student la Universitatea din Göttingen.

Cuvinte-cheie: Carol I al RomânieiAdolf Ulrichcatalogbibliotecă.

Sectiune
Carte și bibliotecă
Pagina
294