Din lexicul superstiţiilor populare sălăjene

Abstract: (Words related to popular superstitions from SălajThe current study, entitled Words related to popular superstitions from Sălaj, focuses on the authentic local folklore, as well as on the terminology of this field. Throughout centuries, people from Sălaj forged their own folklore which is rich in artistic creations, popular customs and traditions, but, besides this, the local people pay much attention to superstitions, popular beliefs and magical practices. The topic includes the lexical peculiarities of this region, as well as the sociocultural and anthropological aspects. The linguistic area includes numerous words from the terminology of the topic in discussion, where the richness of the material permits us to provide an analysis of the terms and syntagms. Therefore, the paper is going to focus on these terminologies, mainly from an etymological and semantic perspective.

Keywords: popular beliefs, superstitions, lexical peculiarities.

Rezumat: Studiul de faţă, Din lexicul superstiţiilor populare sălăjene, vizează atât aspectele zonale de folclor autentic din judeţul Sălaj, cât şi prezentarea terminologiei acestui domeniu. De-a lungul timpului, sălăjenii şi-au făurit propriul folclor, bogat în creaţii artistice, în obiceiuri şi în tradiţii populare, dar, pe lângă acesta, oamenii locului acordă o imporanţă majoră superstiţiilor, credinţelor populare şi practicilor magice. Categoria abordată surprinde, pe de-o parte, particularităţile lexicale ale regiunii în discuţie şi, pe de altă parte, aspectele socioculturale şi antropologice. Aria lingvistică include numeroase cuvinte din terminologia domeniului vizat, în care bogăţia materialului ne permite să desfăşurăm o analiză a termenilor şi a sintagmelor. Astfel, în paginile lucrării, vom trata o parte a acestei terminologii, mai ales din perspectivă etimologică şi semantică.

Cuvinte-cheie: credinţe populare, superstiţii, particularităţi lexicale.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
385