Înstrăinare și refuz. Evadări din provincia Hertei Müller

Abstract: (Estragement and Denial. Escaping Herta Müller’s ProvinceI intend to explore the specific ways in which fiction projects and contextualizes the complex issue of the homeland in some of Herta Müller best known works. I also aim to integrate this issue in an analytical process that correlates memory, trauma and nostalgia, understood as fundamental identity components. Herta Müller relies in her fictions, to a rather significant extent, on biographical elements, and she often revisit in their writing, in various forms and contexts, her Romanian homeland, the Banat.

Keywords: alienation, fleeing the country, communism, persecution, Eastern European literature 

Rezumat: În prezenta lucrare voi încerca să explorez modalitățile specifice prin care Herta Müller proiectează și contextualizează în ficțiune problematica dificilă și complexă a apartenenței la o patrie. De asemenea voi încerca să integrez aceste aspecte într-un proces analitic ce reunește puncte de vedere și perspective vizând memoria și trauma, înțelese ca elemente identitare fundamentale. Herta Müller structurează în scrierile sale, pe spații extinse, relatări ancorate biografic, conturând, în maniere diverse, geografia imaginară a satului său natal și a regiunii Banatului.

Cuvinte-cheie: alienare, fuga din țară, comunism, persecuție, literatura est-europeană.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
309