Profilul paremiologic al românului

Abstract (Paremiological Profile of the Romanian): The proverbs that we use in different contexts helps us to know ourselves better as a people. Without a moral analysis, this paper is a synthetic presentation of the Romanian profile as it is emerged from specific Romanian proverbs. Correlation between proverbs and national character is highlighted in many specific papers and they are not the purpose of my work, but I will use it to reveal it once again from a psychosocial perspective. We look at a proverb as a self-expression of Romanian character, a mirror image that could express our complex likeness, with feelings, values, virtues, passions and its weaknesses. Identity, self-image and personality of Romanian is illustrated by reading paremiological expressions. Proverbs give us an identity construction of Romanian countenance. Paremiological identity discourse is not a conscious product, but it states the cardinal characteristics of the Romanian portrait. What are these characteristics? This paper attempts to provide an answer.

Keywords: paremiology, proverbs, Romanian proverbs, national identity.

Rezumat: Proverbele pe care le folosim în diverse contexte ne ajută să ne cunoaștem mai bine ca popor. Fără a face o analiză moral-creștină, lucrarea se ocupă de prezentarea sintetică a profilului românului așa cum este el desprins din parimiile specifice poporului român. Corelația dintre proverbe şi specificul național este subliniată în multe lucrări de specialitate şi nu constituie scopul lucrării mele, dar mă voi folosi de ea pentru a o revela încă o dată dintr-o perspectivă psihosocială. Privim proverbul ca o expresie de sine a românului, o oglindă care poate să-i exprime chipul complex cu trăirile, valorile, virtuțile, patimile și slăbiciunile lui. Identitatea, imaginea de sine şi personalitatea românului sunt ilustrate în lectura expresiilor paremiologice. Proverbele ne oferă o construcție identitară a românului. Discursul identitar paremiologic nu este un produs conștient şi programat, însă el enunță caracteristici cardinale ale portretului românului. Care sunt aceste caracteristici? Această lucrare încearcă să ofere un răspuns.

Cuvinte-cheie: parimie, paremiologie, proverbele românilor, identitate națională, românism.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
216